Peale EISi sisselogimist on nime kõrvalt võimalik valida, kas EIS on eesti-või venekeelne.

Testi alustamiseks on kaks võimalust.

1. võimalus: Õpilane logib sisse Eksamite Infosüsteemi, kasutades ID-kaarti või püsiparooli.

Kui õpilasele on testi administraatori poolt antud luba testi alustada, on avalehel peale sisselogimist näha, et sooritajale on suunatud test. Kui seda luba pole veel antud, siis valida:

 • Menüüribal Sooritamine.
 • Klõpsata leitud testil nimel.

2. võimalus: Õpilane logib sisse Eksamite Infosüsteemi, kasutades testiparooli

 • Õpilane suunatakse kohe peale sisselogimist vajalikule testile


 • Kui testi administraator on andnud loa alustada, siis on näha nupp Alustan.
 • Kui testi administraator pole lehe avamise ajaks luba andnud, kuvatakse nupp Kontrolli loa andmist, kui on antud luba alustada, siis sellel nupul klõpsamine värskendab lehe.
 • Nupule Alustan klõpsamine avab testi sooritamise lehe.
 • Ühelt ülesandelt teisele saab liikuda nuppudega Salvesta ja mine eelmisele ülesandele ja Salvesta ja mine järgmisele ülesandele.
 • Tähele tuleb panna, et kui ülesandes on kasutatud oranže nuppe, millel klõpsates avanevad uued küsimused, siis vastaks testi sooritaja kindlasti kõigi nuppude all olevatele küsimustele.
 • Mõnel testil on lehe allservas nupp Katkestan testi sooritamise, see võimaldab testi sooritamine pooleli jätta ja hiljem jätkata, kuid kui testi sooritamiseks on ette nähtud piiraeg, siis see katkestuse ajaks ei peatu.
 • Testi lõpus lehel allservas olev nupp Lõpetan testi sooritamise salvestab kõik antud vastused. Peale sellel klõpsamist enam vastuseid muuta ei saa.
 • Peale testi lõpetamist on kasutajal näha testi sooritamiseks kulunud aeg ja, kui kõik ülesanded olid arvutihinnatavad ning testi korraldajad on ette näinud, on näha ka testi tulemus.

Enne testi sooritamist soovitame vaadata näidistesti:



 • No labels