Mida teha, kui…


Võimalik põhjus: testi administraator ei ole andnud õpilastele luba testi alustada.

Lahendus: Testi administraatoril valida Tsentraalsed testid–>Kirjaliku e-testi läbiviimine, klõpsata testi nimetusel, märkida õpilased, kes hakkavad testi tegema ning all nupule “Luba alustada” ja küsimusele, kas olen kindel, vastata “Jah”. Nüüd valivad õpilased oma arvutis Sooritamine ning klõpsavad testi nimetusel ja nupul “Alustan”.

Lahendus: Kooli administraator valib Tsentraalsed testid –>Testi läbiviimise korraldamine. Klõpsab vajalikul testil ning avab saki “Läbiviijad”. Tühja testi administraatori rea ees klõpsab nupul “Vali” ning valib loetelust isiku või sisestab isikukoodi –>”Otsi” ja kui tuleb veateade, et isikul pole profiilis testi administraatori rolli, läheb profiili muutmisele, kus teeb märke ruudus “Isik on testide administraator” –>Salvesta”

Võimalik põhjus 1: parool või isikukood on valesti sisestatud

Lahendus: sisestada parool isikukoodi väljale, kus parool kuvatakse ja saab kontrollida sisestuse õigsust. Seejärel kopeeritakse sisestatud parool parooli väljale ja sisestatakse isikukoodi väljale õpilase isikukood.

Võimalik põhjus 2: Õpilasele on mitu korda järjest püsiparoole tehtud ja ta proovib süsteemi minna parooliga, mis ei ole viimasena tehtud

Lahendus: Kui ei suudeta tuvastada viimasena loodud ja kehtivat parooli, teeb testi administraator testi läbiviimise lehel õpilase ees märke ning genereerib talle testiparooli.

Võimalik põhjus 3: õpilane on sattunud EISi moodulisse, mille ligipääsuõigust tal pole (nt plangid, Innove vaade vms).

Lahendus: EISis toimub testide lahendamine aadressil eis.ekk.edu.ee/eis (kontrollida aadressi url realt). Kui seal on eis.ekk.edu.ee/ekk või eis.ekk.edu.ee/plank või testid.edu.ee/eis, ei saa nendelt aadressidelt testi lahendamisele minna ja ekraanile on kuvatud veateated.

Põhjus: ühendus EISi serveriga on katkenud või aeglane….

Lahendus: Õpilane värskendab veebilehte ning vajadusel klõpsab nupul “Katkestan testi sooritamise” ning seejärel “Jätkan”.

Võimalik põhjus: arvuti ei saa EISi serveriga ühendust.

Lahendus: oodata mõni aeg, kuni ühendus saadakse. Või paari sekundi pärast valida “Katkestan testi sooritamise” ja seejärel “Jätkan”.

Lahendus: testi administraator teeb oma arvutis läbiviimise lehel õpilase nime ees märke ja klõpsab all nupul “Ava lõpetatud test”. Peale seda peaks õpilane oma lehte värskendama ja testi olek, mis enne oli “Tehtud” muutub peale seda “Pooleli”. Klõpsata nupul "Jätkan"

Lahendus: Õpetaja saab vajadusel õpilasele tasemetöö tegemiseks aega juurde anda. Selleks klõpsab oma arvutis testi läbiviimise lehel õpilase rea lõpus nupul “Lisaaeg”. Lisaaega tähistatakse tt.mm, nt kui testi administraator märgib sinna 00.15, saab õpilane juurde 15 minutit. Kui õpilane lahendab testi, siis selleks, et lisaaeg talle juurde arvutataks, klõpsama nupul “Katkestan testi sooritamise” ning “Jätkan”.

Testi administraator märgib õpilase nime taga olevasse lahtrisse “Märkused” põhjenduse lisaaja andmise vajaduse kohta.

Lahendus: Õpetaja teeb testi läbiviimise lehel õpilase nime ees linnukeseja klõpsab all nupul "Ava lõpetatud test". Õpilane värksendab lehte ning klõpsab nupul "Jätkan".

  • No labels