• Kirjaliku e-testi hindamine toimub Eksamite infosüsteemi (EIS-i) avalikus vaates aadressil https://eis.ekk.edu.ee/eis .
 • Logige sisse ID-kaardi (vajalik ID-kaardi lugeja), HarID, Smart-ID või mobiili-ID-ga (vt joonis 1).

 • Peale sisselogimist kontrollige, et nime all oleks Teie kooli nimi. Kui seal on kirjas „Avalik vaade“, siis klõpsake selle taga olevale noolele ja valige oma kool.
 • Valige menüüribal „Hindamine“  ja „Tsentraalsed testid“.

 • Avanenud vaates näete Teile hindamiseks suunatud testide nimetusi hindamiskogumite kaupa. Üks hindamiskogum tähendab ühte hinnatavat ülesannet. Vaikimisi kuvatakse testid, kus on hindamata vastuseid. Raadionuppudega saate valida, kas soovite näha hindamiskogumeid, mis on juba hinnatud, või soovite, et ekraanile kuvatakse kõik Teile suunatud hindamiskogumid (joonis 3 nool 1).
 • Loetelu saate lühendada, kui täidate lehe ülemises osas mõne valiku.
 • Hindamiskogumi tähise veerus (nool 2) kuvatakse hindamiskogumid
  • punase täpiga, kui on alustamata hindamisi;
  • kollase täpiga, kui alustamata hindamisi pole, kuid on pooleliolevaid hindamisi;
  • rohelise täpiga, kui on ainult kinnitatud hindamised;
  • halli täpiga, kui midagi pole (veel) hinnata ja midagi pole hinnatud. Näiteks test alles käib.
 • Veerg "Hindamise liik" (nool 3) näitab, mitmes hindamine on Teile suunatud, kuid see ei ole hindamise järjekord. 1. ja 2. hindamine toimuvad samaaegselt.
 • Veerus "Alustamata hindamised" (nool 4) kuvatakse alustamata hindamistega tööde arv ja sulgudes hindajate arv, kelle vahel need tööd ära jaotatakse. + järel olev arv näitab, mitu tööd on otse Teile hindamiseks suunatud.
 • Hindamiskogumi avamiseks klõpsake testi nimetusel (joonis 3, nool 5).

 • Avaneb hindamiskogumi avaleht (joonis 4). Hindamise alustamiseks klõpsake „Alusta hindamist“

 • Avaneb juhuslikult valitud töö hindamise leht.
 • Lehe vasakpoolses osas on õpilase vastus (joonis 5 nool 1) ja lahter punktide sisestamiseks (nool 2).
 • Lehe parempoolses osas on võimalik valida erinevaid sakke:
  • Hindamisjuhendid;
  • Õige vastus;
  • Lahendaja vaade, ehk mida nägi testi lahendamise ajal õpilane;
  • Küsimused, ehk on võimalik esitada hindamisjuhile selle hindamiskogumi kohta küsimusi, näha esitatud küsimusi ja neile antud vastuseid.
 • Sakkide kõrval ristikesega (nool 3) saate lehe parema poole peita ja kuvada vasaku poole täisekraanil. Vaate saate taastada, kui klõpsate mistahes sakil.
 • Kui Te ei näe lehe paremat poolt, vaatate lehte väikselt ekraanilt. Sellisel juhul liigub lehe parem pool õpilase vastuse alla. Vasaku ja parema poole kõrvuti nägemiseks on vaja lehe suurendust vähendada (lehe all ).
 • Kui Teil tekib hindamisel probleem, saate selle vastuse tähistada, tehes märke (nool 4) ja valides probleemi tüübi värvi. Hiljem vastuse üle vaadates ja hinnates saate eristada sarnaste hindamisprobleemidega töid eri värvidega.
 • Antud punktidega töö ja töö, mille olete avanud, kuid pole (kõiki) punkte sisestanud, saate „Salvesta“  nupuga (nool 5) salvestada ja minna tagasi hindamiskogumi avalehele.
 • Nupuga „Järgmine töö“ (nool 6) salvestatakse kõik tehtud tegevused ja avaneb järgmine hinnatav töö.
 • Kui Teil ei ole enam võimalik ühtki uut tööd hindamiseks avada, nuppu „Järgmine töö“ ette ei tule.
 • Nupuga „Lükka tagasi“ (nool 7) loobute selle vastuse hindamisest ja hindamisjuht suunab selle kellelegi teisele.

 • Kui kõik hinnatavad vastused on hinnatud või olete nupuga „Salvesta“ liikunud tagasi hindamiskogumi avalehele, kuvatakse Teile nimekiri töödest, mille olete hinnanud või avanud (joonis 6)
 • Kui olete juba antud hindamiskogumi vastuseid hinnanud, kuid pole hindamist kinnitanud, kuvatakse Teile poolelioleva hindamisega tööd (joonis 6, nool 1).
  Tööd eristatakse nende värvide järgi, mille määrasite töö hindamise lehel.
 • Kui olete värviga tähistatud töö hinnanud, siis enne kinnitamist on vaja hindamise lehel probleemi "linnuke" välja võtta, siis liigub töö kinnitamiseks valmisolevate tööde juurde.
 • Kui pooleliolevaid hindamisi pole ja ühelgi hinnataval tööl pole märgitud probleemi, valige raadionupp „Kinnitamiseks valmis“

 • Tehke märge kõigi tööde valimiseks (joonis 7 nool 1) ja kinnitage hindamised.
 • Uue hindamiskogumi valimiseks valige lehe ülemises servas rippmenüüst järgmine hindamiskogum, mida saate hakata hindama.
 • Kui hindamiskogumis on kõik tööd hinnatud kuvatakse selle kohta teade lehe ülemises servas.

 • No labels