• Suulise vastuse hindamiseks valige menüüribal „Hindamine“ ja sealt „Tsentraalsed testid“. 

  • Sisestage testi ID või valige vastamise vorm Suuline ja vajutage „Otsi“.
  • Testi nimetusel klõpsamine avab õpilaste nimekirja lehe.
  • Õpilased järjestatakse paarikaupa, kui klõpsate viimase, kellaaegade veeru päisel. Õpilaste paari hindamiseks märkida mõlemad õpilased ning seejärel klõpsata „Alusta hindamist“.
  • Kui olete valinud hindamiseks ühe õpilase ja klõpsate "Alusta hindamist", kuvatakse hindamise lehel ka ta paariline. Saate märkida, et hindate õpilased koos.
  • Kuni Te pole hindamiseks valinud kõiki, kelle vastus on valitud õpilasega samal helifailis (ekraanipildil nooled 1 ja 2), kuvatakse helifaili ikooni järel õpilaste nimed, kelle vastus on veel sellel failis (ekraanipildil nool 3).


  • Õpilaste intervjuud kuulete Play nupul klõpsates.

  • Hindamise lõpetamiseks vajutage "Kinnita hindamine".


  • No labels