Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Siit leiate juhendi, kuidas saavad kooli administraatorid ja õpetajad panna EISis olevatest ülesannetest kokku testi.

 • Testid –> Testi koostamine –> Uus.
 • Täita testi kirjelduse leht. Testi nimetuses peaks sisalduma teema, klass või kooliaste.
 • Valida õppeaine.
 • Valida sooritamise lubatavus:
  • Sooritajate nimistu – ainult testi omanikud saavad testi sooritamiseks suunata ning testi saavad sooritada ainult need õpilased, kellele see on suunatud.
  • Kõigile vabalt lahendamiseks – testi saavad sooritamiseks suunata ja lahendada kõik, kes on süsteemi sisse logitud.
 • Valida vastuste näitamine – kas sooritaja näeb peale testi lõpetamist õigeid vastuseid.
 • Salvesta.
 • Ava sakk Testi sisu.
 • Vali ülesanded –> täida filter, millele peaksid valitavad ülesanded vastama –> Otsi.
 • Märkida linnukesega valitavad ülesanded –> Salvesta.
 • Ülesandel klõpsates avaneb ülesande sisu uues aknas.
 • Ülesannet saab testist eemaldada ristikesega rea lõpus.
 • Ülesannete järjekorda testis saab muuta, kui lohistada ülesanne sobivasse kohta.
 • Kui ülesande eest antavate punktide kast on aktiivne, saab muuta ülesande eest antavaid punkte.
 • Lisaks olemasolevale juhisele saab lisada oma tööjuhise.
 • Kõik muudatused kinnitatakse nupuga Salvesta.
 • Sakis Testi eelvaade saab vaadata testi üle. Vajadusel saab minna tagasi testi sisu lehele või testi kirjelduse lehele ja teha vajalikud muudatused.
 • Soovi korral saab testi kirjelduse lehelt minna edasi testi sooritajate määramisele Sooritamiseks suunamine.


Selles videos juhendatakse, kuidas saavad kooli administraatorid ja õpetaja panna EISis olevatest ülesannetest kokku testi:

Innove, 2018

 • No labels