Mõni test koosneb mitmest osast. Kõik testi osad on vaja eraldi korraldada.

Kui testi üks osa on EISis korraldatud, on võimalik seda kopeerida testi teisele osale. Selleks

  • klõpsata testi läbiviimise korraldamise lehel korraldamata testiosal
  • õpilaste nimekirja alla klõpsata nupul "Kopeeri korraldus" ja seejärel avanenud aknas korraldatud testiosa real klõpsata nupul "Kopeeri"

Kopeeritakse

  • ruumid (kui testiosad toimuvad samadel kuupäevadel, siis koos kuupäevadega)
  • õpilaste jaotus ruumides
  • testi administraatorid ruumides.

Lisada on vaja testiosa toimumise kellaajad ruumides.

  • No labels