Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Soorituskoha administraator näeb õpilaste tulemusi, kui see on testi korraldaja (Innove) poolt lubatud. Testi tulemuste vaatamiseks tuleb:

  • Valida EKK testid –>Tulemused.
  • Valida testsessioon kas Põhikool 201X, Tasemetööd 201X või Riigieksamid 201X ja klõpsata nupul Otsi.
  • Klõpsata soovitud testi nimetusel.

Vastavalt sellele, kuidas testi korraldaja on loa andnud, kuvatakse testi tulemused – kas ainult kogutulemus, kogutulemus ja tulemused ülesannete kaupa või ka lisaks ülesanded ja nende vastused.


Lisaks loe:

Tulemuste vaatamise õiguse jagamine


Innove, 2018

  • No labels