Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Võimalik on sisestada kirevat (rich) teksti. Muutmisrežiimis kuvatakse selleks tekstitoimeti, mille ülaosas on ikoonid enamlevinud kujundusvõtete jaoks, sh paks kiri, kaldkiri, eri kirjastiilid ja suurused, tabelid, pildid jm.

Teksti saab kujundada nii tekstitoimeti ikoonide abil, vastavate õigustega kasutaja ka otse HTML-keeles (selleks tuleb valida lähtekoodi (source) režiim).
Tekstitoimetis on kleepimise nupu kõrval juures nupp "Asetamine Wordist", mis hoiab Wordi kujundust.
Alusteksti sisuploki koostamisel on märkeruudud:

  • Nummerda read (1,6,11,...) - kuvab lahendajale iga viienda rea alguses järjekorranumbrit;
  • Takista teksti kopeerimist - teeb lahendajale alustekstist testi valimise ja kopeerimise raskemaks.
  • Kommenteeritav tekst – võimaldab lahendajal aktiivseks muudetud teksti kommenteerida. Kui alustekst on kommenteeritav ning lahendaja valib alustekstis mingi lõigu, siis ilmub ikoon, millel klõpsates avaneb aken, kuhu saab sisestada kommentaari. Olemasolevale kommentaarile hiirega liikudes ilmub kommentaar koos sama ikooniga, ikoonil klikkides saab kommentaari muuta või kustutada või kustutada kõik kommentaarid.
    IFrame kasutajaliidese kaudu sisestamiseks on alusteksti sisuplokis tekstitoimeti ikooniribal maakera-ikoon.
  • No labels