Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülesande juurde saab lisada suvalises vormingus faile. Ülevaatlikkuse huvides on failid jagatud nelja kategooriasse: lihtsalt ülesande failid, lahenduse failid, lähtematerjalid ning hindamise failid. Lisatud faile saab antud vormil ka vaatamiseks alla laadida. Hindamise faile saab alla laadida hindaja hindamise vormil.
Näiteks paberil läbi viidava eksami korral võib siin salvestada ülesande trükikõlbulikku kujundusfaili.
Nupud

Väli

Selgitus

Salvesta

Lisatud fail salvestatakse

Lisa märge

Märkuse lisamine failile. Nupp esineb iga faili juures, mis on andmebaasi salvestatud, kui sellel ei ole veel ühtki märkust.

Märked

Failile lisatud märkuste vaatamine ja võimalus uusi märkuseid lisada. Nupp esineb iga faili juures, mis on andmebaasi salvestatud ja millel on vähemalt üks märkus. Nupu nime järel sulgudes kuvatakse failile lisatud märkuste arv.

  • No labels