Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GeoGebra on geomeetriat ja algebrat õppevahend. EISi GeoGebra sisuplokiga integreeritakse GeoGebra süsteemi poolt olemas oleva kasutajaliidese EISi. Sisuplokk võimaldab luua uusi GeoGebra materjale või importida kasutamiseks GeoGebra portaalis (https://www.geogebra.org) tehtud materjale. Lahendajal on võimalus ülesande koostaja poolt loodud diagrammi täiendada või kasutada animatsiooni vms. GeoGebra materjalide koostamist kirjeldab GeoGebra kasutusjuhend, vt https://wiki.geogebra.org/et/Manuaal .

  • No labels