Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Google Charts on diagrammide moodustamise vahend, mis töötab Google'i serverite abil. Google Chartsi kasutamise lihtsustamiseks on EISis Google Chartsi sisuplokk, kus saab seadistada diagrammi parameetrid.
Esmalt valitakse diagrammi tüüp. Sisuplokk toetab järgmisi diagrammitüüpe:

 • Area
 • Bar
 • Bubble
 • Candlestick
 • Column
 • Combo
 • GeoChart
 • Histogram (üks andmehulk)
 • Histogram (mitu andmehulka)
 • Line
 • Pie
 • Scatter
 • SteppedArea

Seejärel sisestatakse diagrammil kujutatavad andmed diagrammi andmete tabelisse. Andmete struktuur ning võimalikud seadistused sõltuvad valitud diagrammitüübist. Täiendav info vt https://developers.google.com/chart/interactive/docs/

 • No labels