Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Hindamisaspekte kasutatakse subjektiivselt hinnatavate ülesannete juures ning väljendavad, millist tahku hindaja hindab. Hindamisaspektid sõltuvad ülesande ainest (mis on määratud üldandmete lipikul). Administraator peab olema halduse menüüs lisanud igale ainele hindamisaspektid koos vaikimisi kehtivate hindamisjuhistega. Kui aspektide tabeli all olevale nupule „Lisa" vajutada, siis avaneb hindamisaspekti dialoogiaken. Ülesandele juba lisatud aspekti dialoogiakna avamiseks tuleb klikkida muutmise ikoonil aspektide loetelus rea lõpus.

Väljad hindamisaspekti dialoogiaknas

Väli

Selgitus

Hindamisaspekt

Ülesande õppeaine hindamisaspektide klassifikaator.

Järjekord

Hindamisprotokollil kasutatav aspekti kuvamise järjekord

Max toorpunktid

Maksimaalne toorpunktide arv, mida antud aspektist lähtudes lahendajale ülesande vastuse hindamisel saab anda

Kaal

Kordaja, millega ülesande summaarse toorpunktide arvu arvutamisel korrutatakse aspekti eest antud toorpunktid. Vaikimisi 1.

Hindamisjuhis

Hindajale kuvatav antud aspekti hindamisjuhis. Kui ei sisestata, siis kasutatakse klassifikaatorite juures antud vaikimisi hindamisjuhist (kui see on olemas).

Hindamisaspekti vaikimisi hindamisjuhis

Õppeaine hindamisaspektide klassifikaatoris valitud hindamisaspektile sisestatud hindamisjuhis, mida kasutatakse siis, kui eelmisesse lahtrisse hindamisjuhist ei sisestata. Vaikimisi hindamisjuhist siin muuta ei saa, seda saab administraator muuta hindamisaspektide klassifikaatori juures.

  • No labels