Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Joonistamise ülesandetüüpi saab kasutada kahel viisil: kas arvutihinnatava joone joonistamiseks või mitte-arvutihinnatava joonistuse tegemiseks. Valiku nende kahe viisi vahel teeb ülesande koostaja märkeruudus "Arvutihinnatav joon". Märkeruudu valiku muutmisel salvestatakse kohe lehekülje sisu ja kuvatakse lehekülg uuesti, kuna arvutihinnatava joone ja muu joonistamise leheküljed on pisut erinevad.

Arvutihinnatav joon

Arvutihinnatava joone korral on joonistamise sisuplokis hindamismaatriks, kus saab kirjeldada kujundeid. Kujundi joonistamiseks saab kasutada koostaja poolt määratud joonistustarbeid ehk kujundi tüüpe: murdjoon, joon, kiir ja/või vabakäsi. Joonistustarvete valiku muutmisel on vaja sisuplokk salvestada, et saaks hindamismaatriksis kasutada soovitud kujundeid. Kujundi lisamiseks või muutmiseks valitakse kujundi tüüp, valitakse hiireklikiga hindamismaatriksi rida ning märgitakse taustapildil joon. Joone joonistamisel viiakse hiir esmalt taustapildi ühte punkti (millest saab joone üks algus) ning klõpsatakse iga (murd)joone nurgal. Joone lõpetab topeltklõps.
Hindamismaatriksis on iga kujundi j kohta antud sallivuse määr. See on suurim lubatud kaugus pikslites lahendaja antud kujundi ja hindamismaatriksis kirjeldatud kujundi vahel. Ülesande koostaja kirjeldatud kujund kuvatakse koostamisvaates paksu joonega ja sallivus on pool selle joone paksusest. Seda paksu joont lahendaja ei näe. Lahendaja joonistab oma kujundi peenikese joonega.
Lahendaja joonistatud murdjoone, joone ja vabakäejoone hindamisel võrreldakse lahendaja peenikese joone ja hindamismaatriksis oleva paksu joone kattuvust ja kui lahendaja peenike joon satub üleni paksu joone sisse ja ulatub paksu joone algusest lõpuni, siis loeb arvuti vastuse võrdseks hindamismaatriksis kirjeldatud vastusega. Teisisõnu, lahendaja vastus loetakse võrdseks hindamismaatriksis oleva kujundiga siis, kui lahendaja joonistatud kujundi iga punkti lähedal (maksimaalselt sallivuse väljal antud pikslite kaugusel) on mõni hindamismaatriksi murdjoonel asuv punkt, ning vastupidi - hindamismaatriksi murdjoone iga punkti lähedal peab olema mõni punkt, mis asub lahendaja joonistatud murdjoonel.
Kiire hindamine toimub teisiti kui muude kujundite korral. Kiire korral ei ole oluline kiire pikkus, vaid ainult alguspunkt ning suund. Kiire arvutihindamisel kontrollitakse:
1) et alguspunkt oleks sama, mis maatriksis (arvestatakse sallivuse määra);
2) et vastuses olev kiir mahuks maatriksis oleva kiire sallivuse koridori sisse (kui maatriksis olev kiir on pikem kui vastuses) või maatriksis olev kiir mahuks vastuses oleva kiire sallivuse koridori sisse (kui vastuses olev kiir on pikem kui maatriksis);
3) et vastuses oleva kiire suund ei erineks maatriksis oleva kiire suunast rohkem kui 18 kraadi võrra. See kontroll on vajalik selleks, et välistada punkti andmine lahendajale, kes alustab kiirt õigest kohast, kuid teeb nii lühikese kiire, et see mahub sallitud piiridesse.
Kui kolmandat tingimust ei oleks, siis oleks lühikese kiirega vastuse sallivus väga suur (suvalise suunaga kiir annaks punkte, kui see on alustatud õigest kohast, aga on nii lühike, et mahub sallivuse koridori piiridesse).
Kui teist tingimust ei oleks, siis oleks pika kiirega vastuse sallivus väga suur (kuna ainult nurga kontrollimise korral võib pika kiire lõpp olla õigest kohast kaugel).

Muu joonistus

Kui märkeruut "Arvutihinnatav murdjoon" on linnutamata, siis on joonistamise sisuplokis võimalik joonistada taustapildile kujundeid (ristkülik, ring, ellips, murdjoon, polügoon), vedada sirgjooni, kiiri, tõmmata vabakäejooni ning kirjutada teksti.Kujundite joone ning sisu värvi saab valida, samuti joone paksust.
Märkeruut "Seadistamine lubatud" määrab, kas lahendaja saab ka ise valida joonistamise seadeid (värv, joone paksus jms) või peab ta kasutama koostaja poolt ette antud seadeid.
Ülesande koostaja võib soovi korral joonistada näidisvastuse ning selle ülesande juures salvestada. Avalike ülesannete lahendamise režiimis saab lahendaja näidisvastust vaadata.

  • No labels