Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülesande kasutamise ajaloo lipikul kuvatakse loetelu testidest, milles antud ülesannet kasutatakse. Kui kasutajal on testile ligipääsuõigus, siis saab testi nimel klikkides siirduda otse testi andmete vaatamise juurde.

  • No labels