Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koostamise lipikul asuvad mitmesugused ülesande koostamise käiku kirjeldavad andmed.

Koostamise lipikul kuvatakse järgmised andmed.

Väli

Selgitus

Olek

Ülesande olek. Ülesande olek mõjutab seda, kes ja kuidas saab ülesannet kasutada.

Salastatud

Ülesande salastatus. Ülesannet saab salastada siinsamas või testi juures, millesse ülesanne kuulub.

Muutmise lukustus

Ülesande lukustatus. Ülesanne läheb lukku, kui see on testis kasutusel. Kui ülesanne sisaldub mõnes testis kinnitatud ülesandekomplekti koosseisus, siis on ülesanne lukus ja ülesande sisu lahendajale nähtavat osa muuta ei saa. Kui ülesanne on mõne testi koosseisus lahendatud ning lahendus on hinnatud, siis ei saa enam muuta ka ülesande hindamismaatriksit.

Muudatuste logi

Jah – kõik muudatused logitakse
Ei – logitakse ainult olulisemad muudatusedNupud

Väli

Selgitus

Muuda olek

Avatakse ülesande oleku muutmise dialoogiaken.

Salasta

Avaneb ülesande salastamise dialoogiaken. Nupp esineb ainult salastamata ülesande korral.

Lõpeta salastatus

Salastamise lõpetamine. Nupp esineb ainult loogiliselt salastatud ülesande korral.

Muuda logitase

Avaneb logitaseme muutmise dialoogiaken.

Saada teade

Avaneb ülesandega seotud isikutele e-postiga teadete saatmise dialoogiaken.


  • No labels