Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koostamise ajaloo lipikul kuvatakse ülesande logi. Logis on kindlasti olulisemad sündmused (ülesande loomine, isikute sidumine, oleku muutmine). Kui koostamise lipikul on olnud määratud muudatuste logi, siis on logitud ka kõik ülesande sisuga tehtud muudatused (ajavahemikul, mil muudatuste logi oli kehtestatud).

  • No labels