Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Liugur on sirglõik, mis vastab mingile arvude vahemikule. Liugur on varustatud sangaga, mida saab mööda liugurit edasi-tagasi lohistada. Igale sanga asendile vastab arv etteantud vahemikust. Parajasti valitud arv kuvatakse liuguri kõrval.

Vahemiku algus ja vahemiku lõpp on reaalarvud, mis määravad liuguri skaala ulatuse.
Samm on vähim arv, mille võrra on võimalik liuguri asendit muuta. Näiteks kui vahemiku algus on 15 ja lõpp 25 ning samm 5, siis on liuguriga võimalik valida kolm erinevat arvu: 15, 20, 25. Kui samm on märkimata, siis on võimalik liuguri asendit muuta pidevalt.
Lahtris "Ühik" märgitakse valitud vastuse järele kuvatav ühik.
Märkeruut "Näidata skaalat" määrab, kas lahendajale kuvatakse liuguri juures skaala või mitte.
Märkeruudu "Näidata vahemikku tagurpidi" abil saab määrata, kas vahemik on suuremast arvust väiksema suunas või väiksemast suurema suunas.
Märkeruudu "Vertikaalne paigutus" abil saab määrata, kas liugur kuvatakse lahendajale vertikaalselt või horistontaalselt. Vaikimisi kuvatakse horisontaalselt.
Hindamismaatriksis antakse vastus arvuna või arvude vahemikuna või valemina.

  • No labels