Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matemaatiline tekst sisestatakse matemaatikaredaktori sisestusväljal. Kursori viimisel sisestuslahtrisse ilmub nupuriba enamlevinud sümbolite lisamiseks. Liitmise, lahutamise, korrutamise ja jagamise tehteid võib sisestada ka otse klaviatuurilt vastavalt klahvidega " + ", " – ", " * ", " : ". Lisaks nupureale on võimalik matemaatilisi sümboleid sisestada ka otse klaviatuurilt, kui kasutada LaTeX süntaksit (aga toetatud ei ole kõik LaTeX sümbolid).

  • No labels