Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lahendajale kuvatakse matemaatilise teksti sisestamise väli. Kursori viimisel väljale kuvatakse matemaatiliste sümbolite nupuriba, milles olevaid nuppe saab ülesande koostaja valida ülesande sisu vormil oleva nupuga "Lahendaja matemaatikaredaktori seaded".
Liitmise, lahutamise, korrutamise ja jagamise tehteid võib sisestada ka otse klaviatuurilt vastavalt klahvidega " + ", " – ", " * ", " : ". Lisaks nupureale on lahendajal võimalik oskuste olemasolu korral sisestada sümboleid LaTeX süntaksi abil.

  • No labels