Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisuplokk sisaldab audio- või videofaili. Lubatud on kõik enamlevinud audio- ja videofailide formaadid, kuid arvestada tuleb sellega, et lahendajate brauserid formaati tunneksid.
Faili võib salvestada EISi andmebaasi (laadida üles faili laadimise väljalt) või salvestada URL, mis viitab failile mingis teises serveris (näiteks YouTube'is). Teises serveris asuvale failile viitamisel koormatakse vähem EISi serverit, samuti võib spetsiaalne multimeediaserver võimaldada multimeedia sisu voogesitust, mis teeb multimeedia vaatamise-kuulamise lahendaja jaoks mugavamaks.
Multimeediat mängib brauseri mängija. MP3 audio- ja MP4 videofailide mängimiseks on lisaks võimalik kasutada mängijat jPlayer. Mängija valib ülesande koostaja. Erinevatel mängijatel on erinevad seadistusvõimalused.
Failile saab määrata laiuse ja kõrguse, mis määrab multimeediaploki suuruse brauseri aknas (brauseri mängijaga video korral). Liiga väikeste mõõtude korral võib juhtuda, et mõni oluline osa multimeediaplokist (näiteks nupud) ei mahu sinna sisse ära.
Määrata saab ka faili tüüpi, kuid see pole üldjuhul vajalik, sest infosüsteem suudab ise faili laiendi järgi õige tüübi tuletada.
Tehes linnukese väljale „Autostart", hakkab heli või video automaatselt käima kohe peale lehe avanemist lahendaja brauseris (audio ning brauseri mängijaga video korral). Kui linnukest ei ole, siis toimub esitus peale kasutajapoolset nupuvajutust.
Linnuke väljal „Tsükkel" tähendab, et peale faili esituse lõppu alustatakse automaatselt uuesti otsast peale (video ning jPlayer mängijaga audio korral).
Välja „Max kuulamiste arv" täitmisel ei lase EISi kasutajaliides lahendajal helifaili kuulata rohkem kui antud arv kordi (jPlayeri mängijaga audio ja video korral).
Märkeruut „Ainult mängimise nupp" võimaldab määrata, et mängija kuvamise asemel kuvatakse ainult mahamängimise alustamise nupp (ainult brauseri mängijaga audio korral).
Kui märkeruudus „Mängija kuvatakse" on linnuke, siis kuvatakse multimeedia lahendajale sisuplokiga määratud kohas. Kui linnukest ei ole, siis sisuplokki automaatselt ei kuvata – seda tehakse juhul, kui soovitakse failile viidata mõnes teises tekstitoimetiga sisuplokis multimeedia elemendis. Multimeedia failile saab viidata sama ülesande teistes sisuplokkides igal pool, kus on kireva teksti sisestamise võimalus. Failile viitamisel kasutatakse URLina faili nime, mille ette lisatakse images/. Näiteks kui faili nimi on „fail.jpg", siis saab seda tekstis kasutada URLiga „images/fail.jpg". Tekstitoimeti audio ikooni abil faili kasutusele võttes saab ülesande juurde laaditud audiofaili valida ka valikväljalt.

  • No labels