Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisuplokki saab kasutada faili salvestamiseks, mis jõuab ka lahendajani failina. Audio-, video- ja pildifailide jaoks on omaette sisuplokid ja neid ei ole mõtet siin kasutada. Kuid kui lahendajale on vaja näidata näiteks Exceli faili, siis on see sisuplokk selleks sobiv. Lahendajale kuvatakse võimalus fail alla laadida ning seejärel eeldatakse, et tal on olemas võimalus (tarkvara) alla laetud faili kasutamiseks.
Muu faili sisuplokki saab kasutada ka juhul, kui soovitakse anda lahendajale võimalus mingit teksti lugeda eraldi aknas küsimuste akna kõrval. Selleks tuleb muu failina salvestada .html fail, mis sisaldab teksti sisu.

  • No labels