Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vajutades nuppu „Muuda logitase", avaneb dialoogiaken, kus on võimalik muuta logitaset. Logil on kaks taset. Kui märkeruut „Muudatuste logimine" on valitud, siis logitakse kõik ülesande sisus tehtavad muudatused. Kui märkeruut pole valitud, siis logitakse ainult olulisemad sündmused (ülesandega seotud isikute, ülesande oleku, salastatuse ning logitaseme muutmised).

  • No labels