Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koostaja lisab pildi ning pildil moodustatava ruudustiku ridade ja veergude arvu.
Iga ruudustikul oleva ristküliku kohta sisestab koostaja küsimuse alguse (nt "15-") ja lõpu (nt "=8"), lahendajale kuvatakse küsimuse algus ja lõpp ning nende vahel sisestuslahter vastuse (täisarvu??) sisestamiseks.
Algselt on lahendajale näha ruudustik, pilt on kaetud. Küsimusele vastates avaneb küsimusele vastav ruut: kui koostaja on märkinud "Kas lubada valesti vastata", siis igasuguse vastuse korral, muidu ainult õige vastuse korral.
Kui koostaja on märkinud "Kas on ABI nupud", siis kuvatakse lahendajale iga lahtri juures ABI-nupp, millel klikkimise korral ilmub vastavasse lahtrisse automaatselt õige vastus ning avaneb tükk pildist.
Erinevalt ülejäänud ülesandetüüpidest ei ole pildi avamise sisuplokis hindamismaatriksit. See sisuplokk ei anna punkte (sisestatud vastuseid ja ABI-nupu kasutamist on võimalik analüüsida arvutatud väärtuse sisuplokis või testi profiililehe seadete abil).

  • No labels