Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pildil oleva kujundi valiku ülesandetüübis on taustapilt ning piirkondade hulk.
Lahendaja peab valima ühe või mitu piirkonda. Piirkonnad võivad olla nähtavad või mitte. Lahendaja teostab valiku hiirega piirkonnal klõpsates. Valitud piirkond omandab teise värvi. Valikut saab tühistada nupuga "Tühista" (tühistab viimase valiku) või "Tühista kõik".
Koostaja märgib, kas lahendajale näidatakse piirkondi. Kui seda ei soovita, tuleb märkida piirkond nähtamatuks.

Valikute minimaalne ja maksimaalne arv näitab, mitu piirkonda lahendaja saab valida.
Kui maksimaalne valikute arv on 2 või rohkem, siis selle arvu valikute ületamisel kuvatakse veateade "Valikute arv on täis". Kui maksimaalne valikute arv on 1, siis teist valikut tehes ei anta veateadet, vaid eemaldatakse automaatselt esimene valik.
Valikute minimaalne arv muudab määratud arvu vastuseid kohustuslikuks, kui ülesande sisu koostamise lehel on märgitud, et poolikut vastust ei lubata kinnitada. Enne minimaalse arvu valikute tegemist ei kuvata lahendajale vastuse kinnitamise või järgmisele küsimusele mineku nuppu.
Hindamismaatriksis antakse vastus piirkonna koodiga. Maatriksi rida näitab, mitu hindepalli vastava piirkonna valimine annab.

  • No labels