Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisuplokk sisaldab üht või mitut pildifaili. Lubatud on kõik enamlevinud pildiformaadid, kuid arvestada tuleb sellega, et ka lahendajate brauserid formaati tunneksid. Seetõttu on soovitav kasutada .png, .jpg või .gif formaati.
Pildid piltide laadimise raami või klikitakse sellel failide valimiseks. Vormile lisatud failid salvestatakse koheselt serveris. Failide kustutamiseks klikitakse rästil rea lõpus, kustutamine jõustub peale salvestamise nupule vajutamist.
Iga pildi juures on näha pildi mõõdud pikslites ning suurus baitides.
Kui märkeruudus „Pilt kuvatakse" on linnuke, siis kuvatakse pilt lahendajale sisuplokiga määratud kohas. Kui linnukest ei ole, siis pilti automaatselt ei kuvata, kuid pilti on võimalik kuvada nii, et mõnes teises sisuplokis viidatakse sellele. Pildile saab viidata sama ülesande teistes sisuplokkides igal pool, kus on kireva teksti sisestamise võimalus. Pildile viitamisel kasutatakse URLina pildifaili nime, mille ette lisatakse images/. Näiteks kui faili nimi on „fail.jpg", siis saab seda tekstis kasutada URLiga „images/fail.jpg". Tekstitoimeti pildi ikooni abil pilte kasutusele võttes saab ülesande juurde laaditud pildid valida ka valikväljalt.
Iga pildi juures on väljad soovituslik pealkirja ning pildi laiuse ja kõrguse jaoks. Nende väljade sisu on kasutusel juhul, kui pilti kuvatakse sama sisuploki kaudu (st märkeruut „Pilt kuvatakse" on sees), mitte ei viidata mõnest teisest sisuplokist lingiga. Soovituslik pealkiri kuvatakse lahendajale, kui ta liigub kursoriga pildile. Laius ja kõrgus määratakse automaatselt pildi originaalsuuruse järgi. Kui soovitakse, et lahendajale näidataks pilti väiksema või suuremana, siis tuleb laiuse ja kõrguse väärtuseid muuta. Kui muuta ainult üht mõõdet, siis venitatakse pilt välja. Kui soovitakse üht mõõdet muutes pikkuse ja laiuse suhet säilitada, siis tuleb teise mõõtme väljalt väärtus kustutada ning süsteem arvutab selle ise.

  • No labels