Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Piltide lohistamise ülesandetüübi korral antakse lahendajale suure taustapildi kõrval pisemad pildid, mis tuleb hiirega lohistada taustapildil õigesse kohta. Ülesande koostaja valib taustapildil piirkonnad ning seab neile vastavusse hindepallid, kuid lahendajale neid piirkondi ei näidata.

Kui taustapilt on salvestatud, siis lisatakse ükshaaval lohistatavad pildid, laadides need üles. Igal lohistataval pildil on oma hindamismaatriks. Hindamismaatriks ilmub peale pildi üles laadimist. Pildi hindamismaatriksis näidatakse piirkonnad taustapildil ning hindepallide arv, mis lahendajale antakse, kui ta lohistab pildi vastavasse piirkonda.
Sisuplokil on võimalik määrata valikute minimaalne ja maksimaalne arv ehk mitu pilti lahendaja lohistada saab (lohistatavaid pilte võib olla rohkem kui lubatud lohistamisi).
Lahendaja saab lohistada pilti aluspildil ükskõik millisesse kohta, selles ülesandetüübis valikut piiratud ei ole.
Koostaja määrab, kus suunas aluspildist on lohistatavad pildid.
Sama pildi kasutamiseks mitmes eksemplaris ei ole vaja pilte dubleerida, vaid võib määrata pildile 1-st suurema lohistatavate piltide arvu.

  • No labels