Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Piltide kujunditele lohistamise ülesandetüüp sarnaneb piltide lohistamise ülesandetüübile, kuid erinevuseks on, et kui piltide lohistamise ülesandetüübis ei näidata taustapildil olevaid piirkondi lahendajale, siis siin on võimalik neid näidata (vaikimisi näidatakse) ning pilte ei saagi lohistada mujale kui ainult etteantud piirkondadesse.

Mõned piirkonnad on õiged ja mõned on valed. Milline piirkond on millise pildi jaoks õige, määratakse hindamismaatriksis.
Peale taustapildi salvestamist lisatakse lohistatavad pildid, määratakse piirkonnad ning kas piirkonnad kuvatakse ja mitu pilti võib piirkonda lohistada .
Sisuplokil on üks hindamismaatriks, mis kirjeldab lohistatavate piltide ning piirkondade paare, kus mõlematele viidatakse ID abil.
Sisuplokil on võimalik määrata valikute minimaalne ja maksimaalne arv ehk mitu pilti lahendaja lohistada saab (lohistatavaid pilte võib olla rohkem kui lubatud lohistamisi).
• Lohistatatavate piltide kohta saab märkida, kas mitme eksemplariga pilt kuvatakse lahendajale pildipangas ühe pildina või iga eksemplar eraldi pildina (märkeruut „Kuva eraldi").
Iga piirkonna jaoks saab märkida, et piirkond on lahendajale nähtamatu, st lahendajale ei kuvata piirkonna kontuuri (nagu ülesandetüübis "piltide lohistamine"), kuid lohistamisel kehtivad võimalikud piirangud (erinevalt ülesandetüübist "piltide lohistamine" ei saa lohistada piirkonnata kohtadesse).
• Iga piirkonna jaoks saab sisestada max vastuste arvu, millest rohkem vastuseid ei saa piirkonda lohistada.
• Selleks, et anda punkte ainult juhul, kui piirkonda lohistati kindel grupp pilte või kindel arv mingit kindlat pilti, sisestab koostaja tabamuste loenduri (näiteks GRUPP1).
Tabamuste loendur on süsteemisisene loendur, mis alati, kui hindamismaatriksi rida saab tabamuse (vastab vastusele), suureneb ühe võrra. Kui on vaja ära tunda, et piirkonda lohistati pilt A, pilt B ja pilt C, siis kirjeldatakse hindamismaatriksis read nende kolme pildi kohta, kus igal real on 0 punkti ja ühine loendur, näiteks GRUPP1. Kui lahendaja lohistas kõik kolm pilti vastavasse piirkonda, siis on GRUPP1 loenduri väärtus peale vastuste hindamist 3.

  • No labels