Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seostamisülesanne sarnaneb sobitamisülesandega, kuid erinevalt sobitamisülesandest on siin üksainus hulk ning selle hulga elemente tuleb üksteisega seostada (paarid luuakse ühe hulga siseselt).
Igal valikul on ID ning nimetus. Valikute sisestamine toimub sarnaselt valikvastusega ülesandetüübiga. Lisaks on iga valiku juures lahtrid minimaalse ja maksimaalse kasutuse jaoks. Nende lahtrite väärtused näitavad, mitmes paaris võib antud valikut kasutada.
Paaride arv näitab maksimaalset võimalikku paaride arvu.
Hindamismaatriksis näidatakse paar seostatavate valikute koodide paarina. Kumb valik on paaris esimesel ja kumb teisel kohal, ei oma tähtsust.
Lahendajale kuvatakse kõik valikute pank, milles on sees kõik valikud, ning selle all kahe veeruga tabel, millesse ta saab valikud lohistada. Tabelis on iga paari jaoks oma rida, mille esimeses veerus on üks valik ning teises teine. Valikute järjekord paarisiseselt ei ole oluline.

Kui valiku maksimaalse kasutuse arv on 1, siis liigub valik lohistamisel valikute pangast tabelisse. Kui seda soovitakse hiljem tabeli mõnda teise lahtrisse paigutada, siis saab seda tabeli sees edasi lohistada.
Kui valiku maksimaalse kasutuse arv on näitamata või on suurem kui 1, siis jääb valik lohistamisel valikute panka alles ning lohistamisel tekib selle valiku koopia. Kui valik sai valesse lahtrisse lohistatud, siis on võimalik mõni teine valik samasse lahtrisse lohistada ning lahtri sisu vahetub.

  • No labels