Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pildil seostamise ülesandetüübis kuvatakse lahendajale taustapilt, millel on näha piirkonnad. Lahendaja ülesanne on teatud piirkonnad üksteisega seostada. Seostamiseks tuleb tõmmata hiirega joon ühest piirkonnast teise sisse.

Ülesande koostaja sisestab piirkondade hulga ning hindamismaatriksi.
Hindamismaatriksi iga rida näitab seost kahe piirkonna vahel ning sellise seotamise eest antavat hindepallide arvu. Piirkondade paar esitatakse piirkondade koodide paarina.

  • No labels