Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisuplokid ei pea olema igas ülesandes üksteise järel, vaid võivad olla ka üksteise sees. Sellise olukorra näiteks on tekstitüüpi sisuplokk, mis sisaldab tabelit, ning soovitakse, et järgmine sisuplokk kuvataks tabeli ühes lahtris. Sellisel juhul lisatakse tabeli lahtrisse sisuploki koht. Selleks viiakse kursor tekstiaknas sobivale kohale ning valitakse tekstitoimeti ikoonide seast sisuploki koha ikoon . Kui nüüd sisuplokk salvestada ja kui see ei ole ülesandes kõige viimane sisuplokk, siis kuvab süsteem ülesande lahendajale sisuploki sees, selles kohas, kuhu on pandud ikoon , järgmise sisuploki.
Näiteks kui ülesandes on kokku neli sisuplokki, millest esimene on alusteksti sisuplokk ning ülejäänud on pildi sisuplokid, siis on võimalik pilte näidata lahendajale alusteksti sees: selleks tähistatakse alustekstis kohad, kuhu pilte soovitakse, ikooniga . Et seejuures pilte ei kuvataks topelt (lisaks alustekstile ka oma loomulikus asukohas ehk üksteise järel peale alusteksti), siis tuleks igalt pildi sisuplokilt eemaldada linnuke märkeruudust „Pilt kuvatakse".

  • No labels