Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisuploki andmed sõltuvad ülesandetüübist. Ühisena on igal ülesandetüübil on olemas küsimuse või tööjuhendi ja tehnilise töökäsu sisestamise võimalus. Kui tööjuhend on antud, siis kuvatakse see lahendajale sisuploki muust sisust erinevalt paksus kirjas, tehniline töökäsk kaldkirjas. Tööjuhendi sisestamine pole kohustuslik. Sisuploki juures on tööjuhendi jaoks ette nähtud üherealine sisestusväli. Kui tööjuhend on pikem, siis ei ole mõtet seda tööjuhendi väljale püüda sisestada, vaid tuleks kasutada selle jaoks omaette alusteksti sisuplokki.
Sisuploki vormi paremal ülemises nurgas võivad olla märkeruudud, mille esinemine sõltub ülesandetüübist:

Märkeruut „Näide" esineb interaktsiooni-sisuplokkides ning on lahendajale näidete tegemiseks. Kui see märkida, siis kuvatakse lahendajale antud sisuplokk koos vastusega, vastust muuta ei lubata ning selle vastuse eest hindepalle ka ei anta.
Märkeruut „Algselt nähtamatu" kuvab sisuploki nii, et ülesannet avades on sisuplokk nähtamatu. See võimalus on loodud kasutamiseks koos plokipeitmisnupuga, mis nähtamatu sisuploki mingil hetkel nähtavaks muudab.
Märkeruut „Punktid ümardatakse sisuploki piires" ümardab lahendaja saadud punktid täisarvuliseks.
Märkeruut „Pilt kuvatakse" või „Link kuvatakse" esineb pilti või muud faili esitavas sisuplokis ning sellega märgitakse, et sisuplokk paigutatakse ülesandes sellesse kohta, mis on sellele sisuplokkide järjekorraga määratud. Vaikimisi on see märkeruut sees. Märkeruudu välja lülitamise võimalus on loodud nendeks juhtudeks, kus pildile või failile viidatakse mõne teise sisuploki sisse pandud lingiga („images/...").
Märkeruut "Õigeid/valesid vastuseid ei värvita" esineb interaktsiooni-sisuplokkides. Vaikimisi kuvatakse lahendatud ja hinnatud ülesandes maksimaalse punktide arvu saanud vastused rohelise raamiga ning ülejäänud vastused punase raamiga. Kui see märkeruut on märgitud, siis värvilist raami vastuse ümber ei kuvata. Seda kasutatakse nendes küsimustes, kus vastuse õigsuse värvi on liiga keeruline õigesti määrata.
Sisuploki miinimumpunktid" ja „Sisuploki maksimumpunktid" võimaldavad ette anda sisuploki küsimuste summa miinimumi ja maksimumi. Kui küsimuste hindamismaatriksite järgi on sisuploki punktide koguarv suurem kui sisuploki maksimum, siis ülesande kogupunktide arvus arvestatakse küsimuste punktide summa asemel sisuploki maksimumi. Kui küsimuste punktide summa on väiksem kui miinimum, siis ülesande kogupunktide arvus arvestatakse sisuploki miinimumi.
Igal interaktsiooni sisuplokil on ka vähemalt üks hindamismaatriks.

  • No labels