Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sobitamisülesandes on kaks või kolm valikute hulka. Lahendaja peab looma paare, mille üks liige on ühest ja teine teisest hulgast. Kolme hulgaga sobitamise korral saab paare moodustada esimese ja teise ning teise ja kolmanda hulga liikmete vahel.
Ülesande koostaja määrab, mitu paari on hulkade vahel lubatud. Kui lahendaja proovib luua rohkem paare, kuvatakse talle ekraanile hoiatus.
Igal valikul on ID ning nimetus. Valikute sisestamine toimub sarnaselt valikvastusega ülesandetüübiga. Lisaks on iga valiku juures lahtrid minimaalse ja maksimaalse kasutuse jaoks. Nende lahtrite väärtused näitavad, mitmes paaris võib antud valikut kasutada.
Sisuploki minimaalne ja maksimaalne seoste arv näitavad paaride arvu, mida lahendaja saab ja võib vastuseks anda. Vaikimisi ei ole piiranguid.
Hindamismaatriksi vastuse osas näidatakse paar seostatavate valikute koodide paarina (üks kood ühest hulgast ja teine teisest).
Lahendajale kuvatakse kõrvuti kaks hulka, kummaski valikud üksteise all. Paaride loomiseks (vastuste andmiseks) tuleb emmast-kummast hulgast võtta valik ning lohistada teise hulka paari pandava valiku kohale. Kui esimene valik on lohistatud teise hulga valiku kohale ning asub nii, et on võimalik moodustada paar, siis omandab teises hulgas olev valik valge tausta. Kui teise hulga valiku taust pole muutunud, siis ei ole esimene valik sobivas kohas ning seda tuleks mingis suunas edasi lohistada, kuni teise hulga element ära tuntakse ja selle taust muutub. Moodustatud paari märgib joon kahe valiku vahel.
Kui sisuploki loomisel on kasutatud nuppu "Sobitamine kolme hulgaga", siis luuakse kolmanda hulga sisestamise võimalus. Lahendaja peab lisaks esimese ja teise hulga liikmetest paaride moodustamisele moodustama paarid ka teise ja kolmanda hulga vahel. Kolmanda hulga hindamismaatriks kirjeldab teise ja kolmanda hulga vahelisi paare.

Kui lahendaja seostas kogemata valikud, mida ta seostada ei soovinud, siis nupp "Tühista" tühistab viimati moodustatud paari. Nupu korduval vajutamisel on võimalik üksteise järel kõik moodustatud paarid tühistada. Nupp "Tühista kõik" tühistab kohe kõik paarid.

  • No labels