Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tagasiside lipik kuvatakse ainult nendes ülesannetes, mille üldandmetes on märgitud, et ülesanne on tagasisidega.
Kui ülesanne on märgitud tagasisidega ülesandeks, siis kuvatakse ülesannet eraldi lahendades (mitte testi koosseisus) lahendajale tulemus tagasiside tekstina, mitte punktides.
Tagasiside vormil sisestatakse tulemusest sõltumatu tagasiside ning tulemusest sõltuv tagasiside. Tulemusest sõltuv tagasiside võib sõltuda saadud punktidest või saadud punktide protsendist maksimaalselt võimalikust punktide arvust.
Nupp „Lisa" lisab uue tingimuse vahemiku, mille järgi tagasisidet anda.
Nupp „Genereeri vahemikud..." võimaldab etteantud sammuga genereerida vahemikud, mis katavad kogu tingimuse skaala.
Tagasiside sisestatakse esmalt põhikeeles ja seejärel tõlkekeeltes. Keel valitakse vormi ülaosas.

  • No labels