Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülesande kasutajatele on võimalik saata teateid. Nupp „Saada teade" avab dialoogiakna, milles on teate kirjutamise võimalus ning selle all kuvatakse loetelu kõigist ülesande kasutajatest (ülesandega seotud isikud, testi kaudu ülesandega seotud isikud ja ülesannetega tegelejad). Kasutaja saab valida isikud ning saata neile teade. Teadet saab saata ainult nendele kasutajatele, kelle e-posti aadress on EISi andmebaasis olemas.

  • No labels