Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekstide lohistamise ülesandetüüp on väga sarnane piltide lohistamise ülesandetüübile, kuid erinevalt viimasest ei laadi koostaja lohistatavaid pilte süsteemi failidena, vaid kirjutab iga pildi asemel teksti ning süsteem genereerib tekstist pildi.
Valikvastuste sisestamisel on lubatud kasutada HTML süntaksit. Näiteks H₂O jaoks sisestatakse: H<sub>2</sub>O.

  • No labels