Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekstide versioonide all on nupp „Salvesta uus versioon", mis salvestab kõik ülesandes hetkel olevad tekstid eraldi versioonina, mis hilisemate ülesandes tekstide muutmise käigus ei muutu.
Salvestatud versioon säilitab ainult tekste, mitte ülesande struktuuri. Kui peale versiooni salvestamist muudetakse ülesande struktuuri, näiteks eemaldatakse sisuplokke või küsimusi, siis varem salvestatud tekstide versioonist eelmist struktuuri taastada enam ei saa. Aga kui muudetakse ainult tekste, siis on versioonide abil võimalik muudatusi jälgida ja võrrelda.
Kui ülesande tekstidest on vähemalt üks versioon olemas, siis kuvatakse versioonide loetelu. Iga versiooni juures on versiooni aeg, salvestaja ning nupud versiooni taastamiseks ja kustutamiseks. Versiooni taastamisel asendatakse kõik hetkel ülesandes olevad tekstid selle seisuga, mis on salvestatud versioonis.
Olemasoleva versiooni (või jooksva seisu rea) märkimisel ilmub nupp „Näita versiooni", mis kuvab vastava versiooni tekstid. Kahe versiooni (või jooksva seisu) märkimisel ilmub nupp „Võrdle versioone", mis kuvab valitud versioonide tekstide erinevused.

  • No labels