Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Selle ülesandetüübi korral kuvatakse lahendajale tekst, milles on teatud osad (sõnad või sõnaühendid) märkeruuduga märgitavad. Lahendaja peab märkima õiged tekstiosad.

Ülesande koostaja sisestab esmalt teksti ilma märgenditeta ning salvestab selle. Peale esmast salvestamist ilmub tekstitoimeti ikoonireale tekstiosa valiku ikoon . Kui nüüd valida hiirega tekstis sõnad, mida soovitakse märgitavaks muuta, ning klikkida tekstiosa valiku ikoonil, siis avaneb tekstiosa lisamise dialoogiaken. Aknas on tekstiosa andmed, milleks on küsimuse ID, tekstiosa ID (kasutusel hindamismaatriksis) ning tekst ise, mida lahendaja saab märkida. Peale dialoogiaknas salvestamist lisatakse muudetakse tekstiosa märgitavaks, mis hakkab silma teistsuguse taustavärvi ning märkeruuduga.
Tekstiosa valiku dialoogiaknas määratakse tekstiosale küsimuse ID. Ühe ID-ga küsimuste valikuid hinnatakse sama hindamismaatriksi järgi. Igas maatriksis on võimalik märkida, mitu valikut lahendaja selle küsimuse vastustest teha saab. Kui maksimaalne valikute arv on üks, kuvatakse lahendajale selle küsimuse valikud raadionuppudega.
Vaikimisi on kõik loodud tekstiosad hallil taustal, kuid seda on võimalik ka välja lülitada märkeruuduga "Tekstiosad ilma halli taustata" eelvaate kohal.
Ka märkeruudu või raadionupu kuvamist on võimalik välja lülitada. Seda on võimalik määrata tekstiosa valiku dialoogiaknas. Näiteks juhul, kui soovitakse lause kõik sõnad muuta valitavateks tekstiosadeks, oleks häiriv, kui iga sõna ees oleks märkeruut.
Tekstitoimeti all asub teksti eelvaade, mis uueneb peale sisuploki salvestamist.
Hindamismaatriksis antakse vastus märgitava tekstiosa ID kaudu. ID-de loetelu uueneb hindamismaatriksis siis, kui sisuplokki salvestatakse.
Minimaalne ja maksimaalne valikute arv määrab, mitu tekstiosa lahendaja saab ja võib märkida.

  • No labels