Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esimene variant on lünkteksti koostamine, kus on välja toodud kõik valikud, millest lahendaja peab sobiva(te) peale klõpsama. Erinevus rippmenüüga valiku ülesande tüübist on see, et: a) siin on kõik valikud korraga ekraanile kuvatud ja b) lahendaja võib ka mitu neist valida.
Pilt 1.1 - näide tulemusest (lahendaja vaade)

Selleks, et luua ülesandes valikud, tuleb teksti sisestamise lahtris klõpsata hiirega sobival kohal, kuhu valik sisestatakse ning seejärel klõpsata tööriistaribal nupule.
Pilt 1.2 - tekstiredaktori tööriistariba

Avanenud aknas peab Küsimuse ID ja Tekstiosa ID olema unikaalsed. Vaata: pilt 1.4.
Tekstiosa lahtrisse tuleb kirjutada üks valiku variantidest, mis on hiljem lahendajale näha. Kui Lahendajale kuvatakse märkeruut või raadionupp on märgitud, siis pannakse valiku ette lisaks veel kastike või raadionupp, aga kui ei ole märgitud, siis on näha vaid märgitud tekst.
Pilt 1.3 - avanev aken, mille kaudu lisada tekstiosa valik:

Antud näite puhul on vaja teha kolmes kohas valikud, sellisel juhul on esimese Küsimuse ID kõikide variantide puhul "A", kus esimese variandi Tekstiosa ID on "1" ja teisel "2". Järgmise Küsimuse ID on "B" ja Tekstiosa ID vastavalt "1" ning "2" ning kolmanda Küsimuse ID on "C" ja Tekstiosa ID väärtused 1-5. Küsimuse ID-d võivad olla ka muud tähised või sõnad, mida lahtrisse on võimalik trükkida.
Pilt 1.4 - Välja toodud Küsimuse ID ja Tekstiosa ID-d (lahendaja vaade)

 • Küsimuse ID (valikurühm) oranžiga; Tekstiosa ID (valikurühma liikmed) rohelisega

  Koostaja vaates ehk ülesande redaktoris aga pilt erineb. Kui lahendaja näeb vaid kohti, kuhu saab klõpsata, siis koostaja näeb selle asemel iga valiku ID-d (pilt 1.4). NB! Sulgudes olev valiku ID kood pole tavaline tekst ja seda ei tohi käsitsi muuta! Kui on vaja valikut muuta, siis tuleb selle peale teha topeltklõps.
  Pilt 1.5 - koostaja vaade

  Kui valikud on loodud ja ülesanne salvestatud, siis tekivad ülesande alla hindamismaatriksid, kus iga Küsimuse ID kohta on loodud oma kastike, kus saab küsimuse hindamiseks määrata parameetrid. Selleks, et määrata ära milline on õige vastuse variant, tuleb vastava küsimuse kasti all klõpsata Lisa, valida õige variant ja määrata punktid. Selle ülesandetüübi puhul kastikest Õige märkima ei pea. NB! Maatriksisse määrata ainult õiged vastused.
  Pilt 1.6 - vastuse hindamise maatriks

  Jälgida tuleks, et Arvutihinnatav oleks linnukesega märgitud, vastasel juhul selle küsimuse vastust automaatselt ei hinnata. Kui eelnevalt on valiku lisamisel Lahendajale kuvatakse märkeruut või raadionupp märgitud ja maatriksis on Maksimaalne valikute arv on määratud "1", siis kuvatakse sõna(de) ees nupud, kui seal on aga määratud sellest suurem number, siis kuvatakse kastikesed. Tehniline töökäsk: "Vali õiged vastused sobivatel kastikestel klõpsates."

 • No labels