Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekstiosa valikut saab kasutada näiteks piltide vms vahel valiku tegemiseks, kus lahendajale kuvatakse kas nupp (kui vaja üks valik teha) või kastike (kui vaja mitu valikut teha).
Pilt 2.1 - näide tulemusest (lahendaja vaade)

Antud näite puhul, kus soovitakse, et lahendaja valiks neljast pildist välja ühe või kaks õiget, tuleb esmalt luua tabel (4 veergu, 2 rida), kuhu ülemisse ritta pannakse igasse lahtrisse pilt ning alumisse ritta (pildi alla) valiku tegemiseks kastike/raadionupp, mis üldjuhul joondatakse ka lahtri keskele.
Pilt 2.3 - koostaja vaade:

Valiku loomine on sama nagu eelmise variandi puhul kirjeldatud, kus Küsimuse ID (antud näite puhul "B") on kõikidel variantidel sama ja Tekstiosa ID erinev (1, 2, 3 ja 4). Erinevuseks on see, et Tekstiosa lahter jäetakse tühjaks ja Lahendajale kuvatakse märkeruut või raadionupp on märgitud. Sellisel juhul ei kuvata lahendajale klõpsatavat teksti, vaid ainult kastike/raadionupp, millele ta saab märkida linnukese/mummuga.
Pilt 2.2 - tekstiosa valiku täitmine selle ülesandetüübi puhul:Hiljem õige vastus määratakse samuti maatriksis ära. Kui on üks õige vastus ja Maksimaalne valikute arv on määratud "1", siis kuvatakse nupud, kui aga seal on määratud suurem number (nt "2"), siis kuvatakse kastikesed. Vastavalt sellele tuleb sõnastada ka tehniline töökäsk: "Vali õige vastus sobival nupul klõpsates." või "Vali kaks õiget vastust sobivatel kastikestel klõpsates."

  • No labels