Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üks levinud küsimuse tüüpe on ka "tõene-väär" valik, kus on antud väide ning seejärel peab lahendaja tegema ühe valiku erinevate variantide seast (nt: tõene või väär; tõene, väär või info puudub) vahel. Sellisel juhul koostatakse vastavalt kujundusreeglitele kolme-nelja veeruline tabel, kus iga väide koos valikuvariantidega on eraldi real.
Pilt 3.1 - näide tulemusest (lahendaja vaade)

Valikute loomine on identne eelmises variandis käsitletule, kus iga rea kohta peab olema Küsimuse ID väärtus unikaalne (näiteks siin on esimese väite puhul Küsimuse ID väärtus "D", mille tõese väite Tekstiosa ID on "1" ja vääral "2"). Tekstiosa lahter jäetakse tühjaks.
Pilt 3.1 - koostaja vaade

Vastuse hindamisel määratakse iga küsimuse ehk väite puhul Maksimaalseks valikute arvuks "1", mis tähendab, et iga rea kohta peab koostaja valima vaid ühe õige vastuse, mis siia ka ainsa variandina lisatakse (kui vastus on tõene, siis õige vastus on Tekstiosa ID-ga "1" ja kui vastus on väär, siis "2").

Tehniline töökäsk selle ülesande variandi puhul on: "Vali õige vastus sobival nupul klõpsates."
Sama malli järgi saab teha ka muid ülesandeid, näiteks selliseid, kus pakutakse leida sündmuste või protsesside erinevusi või sarnasusi vms. Sellisel juhul muudetakse tabeli veergude pealkirjad (tõene/väär) ka ära (näiteks erinevused/sarnasused, eelis/puudus jne).

  • No labels