Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Viimase variandi näide on väga sarnane eelmisele, ent siin on võimalik ühe valiku asemel teha mitu. Antud näite puhul on samuti tehtud tabel, kus esimeses veerus on väide, millel võib olla nii üks, kaks kui ka kolm õiget varianti. Tabel valikutega koostatakse identselt eelmises variandis toodud näitele, ent seekord on kahe valiku asemel kolm ja kuna saab nendest mitu valida, siis on ka nuppude asemel kastikesed. Tabeli pealkirjas on teksti asemel võimalik kasutada ka pilte, kui see näeb ka kujunduslikult sobiv välja.
Pilt 4.1 - näide tulemusest (lahendaja vaade)

Pilt 4.2. - lahendaja vaade, kus on klõpsatud juba õigetele vastustele

Demonstreerimaks selle ülesande tüübi teisi funktsioone, siis seame eraldi tingimusteks selle, et punktid saab lahendaja ainult juhul, kui kõik valitud variandid on õiged. Seega punkte ei saa siis kui kolmest kaks on õiget või kui lisaks ühele õigele on valitud veel üks vale variant.
Kuna esimesel väitel on kolm õiget vastust, teisel kaks ja kolmandal üks, siis hindamismaatriksis määrame esmalt ära Õigete vastuste vähim lubatud arv välja, kuhu märgimegi ära õigete vastuste koguarvu. See tähendab seda, et juhul kui lahendaja valib vähem õigeid vastuseid, kui seal märgitud, siis ta punkte ei saa.
Teiseks, sama arvu kirjutame Vastuste arv, mida ületades antakse miinimumpallid lahtrisse. See tähendab seda, et juhul kui lahendaja valib sellest piirmäärast rohkem vastuseid, saab ta miinimumpallid, mis on määratud Küsimuse miinimumpunktid lahtris (tavaliselt "0"). Kui need mõlemad väljad on nüüd täidetud, luuakse olukord, kus lahendaja peab valima vaid õiged vastused (olgu seda 1, 2 või 3) ja igal teisel juhul ta punkte ei saa.
Pilt 4.3. - hindamismaatriks teise rea väite ("kindel kehakuju") puhul

Sellise lahenduse puhul peab lahendaja ise teadma, mitu vastust on õiged. Kui me määraksime Maksimaalsete valikute arvu ära, siis saaks lahendaja aga teada, mitme vastuse valikut soovitakse, kui ta rohkematele valikutele klõpsab.
Lisaks, kui meil on kolm õiget vastust, millest iga üks annab 0,5p, aga me ei taha kokku anda mitte 1,5p vaid ainult 1p, siis võime Küsimuse maksimumpunktid lahtrisse kirjutada "1" ning sellisel juhul saab lahendaja 1p. Kuid pigem määrata see ära õigete vastustes määratud punktidega (nt 0,33p, 0,33p, 0,34p). Hea tava on lahendajale teada anda, et mitu õiget vastust ta peab valima, mistõttu tehniline töökäsk selle ülesande variandi puhul on: "Vali X õiget vastust sobivatel kastikestel klõpsates." - sellisel juhul panna ülesandele ka vastuste piirang peale. Kui piiranguid ei kasutata, siis on eelistatud variant: "Vali õiged vastused sobivatel kastikestel klõpsates.".

Pilt 4.4. - hindamismaatriks kolmanda rea väite ("paljuneb pikipooldumise teel") puhul  • No labels