• No labels

3 Comments

 1. VTK on liialt riskide poole kaldu ja vähe räägitakse positiivsest mõjust. Peaks selgelt välja tooma, et kratte on mõistlik kasutada ja loodav eelnõu peaks seda lihtsustama. Ilma selle osata antakse avalikule sektorile signaal, et kratid on pahad ja ametnikud ei peaks neid usaldama. Selline signaal hakkab pidurdama krati initsiatiive sarnaselt nagu isikuandmete kaitse temaatika on pidurdanud avaandmete initsiatiive.

  Reguleeritakse juba loodud mudelite rakendamist. Samas on katmata mudelite loomise osa, mille jaoks on tihti vaja kasutada samadest allikatest pärit andmeid, mida mudelite rakendamisel.

  Tundub, et eelnõu ei käsitle juhtumeid, kus andmeid korjatakse isiku nõusolekul, et tema jaoks kasulikke ettepanekuid teha, a'la soovitamaks uut õppematerjali õpilastele lähtuvalt nende huvidest ja võimetest. Kui see nii on, tuleks see tuleks ilmutatud kujul välja öelda, et taoliste teenuste loomisel avalikus sektoris ei proovitaks rakendada selles eelnõus toodut.

  Mainitakse, et on vaja luua riiklik järelevalve kaebuste lahendamiseks. Täiendavalt peaks looma osapoole, või planeerida vahendid selle teenuse sisseostmiseks, mis nõustab ja aitab avalikul sektoril targalt kratte juurutada, et saaks kätte krattide positiivse mõju ja ei tekiks kaebusi.

  Mõju osas on välja toomata, et uue tehnoloogia mõju maksimeerimine eeldab avaliku sektori toimimise ümberkorraldamist - nt prognoosivate mudelite kasutuselevõtmine võimaldab paremini "näha tulevikku", samas selle teadmise rakendamiseks ei pruugi tänased protsessid sobida. Seda oleme näinud teenuste digiteerimise vallas, kus paberil asjaajamise infosüsteemidesse viimine ilma protsesse muutmata on olnud vähese mõjuga võrreldes digitaliseerimisega kaasnenud teenuste disainimisest saadud kasuga.

  Punkt 13 - pole nõus praeguses sõnastuses "ametnike töö muutub veidi lihtsamaks ja selle kõrvalt saab enam keskenduda komplitseeritud ülesannetele. Sellisel puhul riigi ja kohaliku omavalitsuse eeldatavad kulud ei suurene, pigem jäävad samaks või vähenevad", et ametnike töö muutub vaid veidi lihtsamaks ja eeldatavad kulud ei suurene. Automatiseeritud süsteemid võimaldavad drastiliselt tõsta avaliku sektori jõudlust, kuid see eeldab ka märkimisväärseid ja julgeid investeeringuid ning muutuseid avaliku sektori protsessides. Antud VTK peaks toetama taoliste suurte muutuste elluviimist.