Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. TEENUSE KIRJELDUS

Teenuse nimetus

HarID ehk Hariduse Identiteedilahendus

Teenuse lühikirjeldus (otstarve)
  • Keskne portaal andmete haldamiseks, mis tugineb suures osas juba olemasolevatel andmetel riiklikes andmekogudes (EHIS, Rahvastikuregister) ja võimaldab neid edastada teistele e-teenustele.
Mittetöötamise mõju tööptotsessile (prioriteetsus/kriitilisus)

Mittetöötamise mõju on väike. Tõrke korral on võimalik kasutada avalikes e-teenustes autentimiseks alternatiivseid vahendeid (näiteks Mobiil-ID ja ID-kaart).

Portaali mittetöötamisel katkeb andmete sünkroniseerimine asutustes asuvatesse kataloogiteenuse serveritesse, mis tähendab, et autentimine HarIDi kontodega asutuse sees jätkub, kuid portaalis peale tõrke tekkimist tehtud uuendused kasutajakontodes asutuste siseteenustes ei kajastu.

Teenuse saaja tööprotsessi reguleerivad õigusaktid (kui on)
 Asutamise ja pidamise põhimäärus
Teenuse maksumus (arvutamise skeem ja tingimused)

2019/2020 ja 2020/2021 tasuta

2. TEENUSE TINGIMUSED 
Tööaeg (süsteemide kasutamise aeg)  Tööpäeviti 09:00-17:00
Hooldustööde aeg

Planeeritud hooldusaken igal teisipäeval ja neljapäeval kell 14-16

Hinnang andmete turvalisusele (ISKE klass); K2T2S2
Pöördumistele reageerimis- ja lahendamisajad: 

Reageerimisaeg 30 min, lahendusaeg kuni kaks tööpäeva

(Andmete) varundamine

Test-süsteemist hoitakse alles viimase päeva ja viimase kuu varundust.

Toodangu-süsteemist hoitakse viimase kolme päeva, kahe nädala, kahe kuu ja ühe aasta vanust varundust.

Kasutajaõiguste/ juurdepääsu haldus Volitatud kasutajateks on kasutajad, kellele kuuluvad HarIDi portaalis asutuse administraatori ja sekretäri rolliga kasutajakontod. Volitatud kasutajatel on ligipääsud asutuse siseteenuste kasutajate kontode haldamisele.
TOETAVAD TEENUSED

Andmevahetusteenused

HarID võtab EHISest: (päring ehisv6.isikuRollid)

Isikukood
Eesnimi
Perekonnanimi

Õppeasutuse ID
Õppeasutuse reg nr.
Õppeasutuse nimetus

Rolli nimetus
Klass
Paralleeli tunnus

HarID võtab rahvastikuregistrist: (päring RR414/v2)

Isiku põhiandmed (ka ADS andmed) ning seotud isikute põhiandmed (ka ADS andmed). Lapse korral tema vanemate päring, vanema korral tema laste päring. Vajalik teenuste osutamiseks, mis eeldavad, et laps ja vähemalt üks vanem või laps ja mõlemad vanemad on sissekirjutatud KOVi.

3. TEENUSE ASUKOHT 
KeskkonnadTöökeskkond harid.ee - Riigipilv; testkeskkond https://test.harid.ee - Riigipilv
DokumentatsioonHarIDi versioon 2 (liigitusskeem sarja nr 8-13.1)
4. KONTAKTID
Teenuse saaja

Koolid, kes kasutavad HarID teenust

Lõppkasutajad, kes logivad sisse infosüsteemidesse läbi HarID autentimislahenduse

Teenuse saaja esindaja(d)Koolide IT inimesed
Teenuse osutajaHITSA
Teenuse osutaja vastava teenuse juhtMilana Neemelaid, milana.neemelaid@hitsa.ee  
Kasutajatugiharid@hitsa.ee

  • No labels