Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dokumendid

  1. "Haridus - ja Teadusministeeriumi ning haldusala infotehnoloogia arenduspõhimõtted 2016 – 2019" (Kinnitatud),
  2. "Haridus- ja Teadusministeeriumi ning haldusala IKT baastaristu ja baasteenuste miinimumnõuded" (Kinnitatud 09.08.2017).
  • No labels