Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dokumendid


 1. Hariduse Infotehnoloogia SA määramine keskseks hankijaks
 2. "Haridus - ja Teadusministeeriumi ning haldusala infotehnoloogia arenduspõhimõtted 2016 – 2019" (Kinnitatud),
 3. "Haridus- ja Teadusministeeriumi ning haldusala IKT baastaristu ja baasteenuste miinimumnõuded" (Kinnitatud 09.08.2017).
 4. Viirustõrje hange
  1. Hankelepingu projekt
  2. Hanke tehniline kirjeldus
  3. BCS pakkumus
  4. Raampleping BCS OSA 1
 • No labels
Write a comment…