Videod allpool teksti.

Ebavajalikku CV linki nime tagant saab eemaldada avades kontakti muutmiseks ning salvestades.

 1. Faili ettevalmistamine:

Avage Hitsa Admin → Contacts import. Seal on juhendid faili ettevalmistamiseks.

Osakonnad ja töökohad ei pea seejuures olema eelnevalt loodud. Need luuakse taksonoomiasse faili põhjal. Mai 2019 uuendusega saab importida ühele kontaktile mitu erinevat ametikohta, eraldatud püstkriipsuga (sarnaselt oskakonnale õpetuses) Vt 4. punkt

Osakondade järjestust saate muuta Struktuur→ Taksonoomia → Osakond alt. 

Lõpliku faili üks rida on selle sarnane: Naidis.csv

Kasutades excelit:

 1. Salvestage fail tabelduskohaga eraldatud teksti (tab limited txt) failina (või kohe tabelduskohaga eraldatud csv failina kui see valik teil on).

 2. Avage .txt fail notepadiga (või .csv - parem klõps ja avage programmiga (open with) notepad).

 3. Vajutage Fail → Save as (Salvesta nimega).

 4. Muutke faili nimes .txt → .csv, kui teil on txt fail. 

 5. Muutke Encoding (kodeering) UTF-8 vastu - see on vajalik täpitähtede äratundmiseks ja salvestage fail.

Kasutades Libre Office-i:

 1. Avage LibreOffice Calc

 2. Lehel oleva juhendi järgi täitke lahtrid

 3. Salvestades valige Text .csv fail (File - Save as)

 4. Automatic File name extension juurest ninnuke eemaldada (Automaatne faili laiend)

 5. Ninnuke juurde Edit filter settings (muutke filtri seadeid) + save (salvesta). Avanevas aknas valige Text CSV.

 6. Kodeeringuks UTF-8, TAB field limiter-iks ja String delimiteriks "". Vajutage OK.

Seejärel on teil olemas .csv fail, mida saab veebilehele importida. 

NB! Iga kord kui te uuesti uusi kontakte failiga sisse impordite, peate kontaktile määrama unikaalse numbri (esimene lahter).

Kui soovite kontakti muuta, saab seda teha tema unikaalse nr abil. Selle järgi saab süsteem aru, mis numbriga sisendit muudetakse.


2. Kontakti importimine


3. Kontakti muutmine ja II kontakti lisamine

4. Mitme töökohaga kontakti importimine


 • No labels