Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eelnevalt tuleb lisada Toitlustusega seotud taksonoomia terminid

NB! Taksonoomia toidu kategooriad all on võimalik märkida ka seda, mis ikooni kuvatakse mis kategooriale (nt magustoit) ning kas seda kategooriat kuvatakse eraldi või koos teiste terminitega (nädalamenüü tabelis eraldatakse tühja reaga)


Faili lisamine Toitlustuse tüüpi sakkide sisulehe päisesse (tüüp Eriala) - juulikuu uuendus

  • No labels