Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tähelepanu! Riigikogu võttis vastu seadusemuudatused, millega luuakse HITSA, Sihtasutuse Innove, Sihtasutuse Archimedese ja Eesti Noorsootöö Keskuse baasil Haridus- ja Noorteamet. Amet alustab tööd 1. augustist ja uueks aadressiks on Lõõtsa 4, Tallinn.


NimetusMaterjal
Testkeskkond

kooliveeb.hitsa.ee

kutsekooliveeb.hitsa.ee

6 pilootkooli kujundusedhttps://i472eg.axshare.com/#g=1&p=avaleht (Live versioon v0.787)
Koodhttps://github.com/hariduspilv/veebiplatvorm 
Info HITSA kodulehelhttps://www.hitsa.ee/teenused/haridusasutuste-veebilehtede-platvorm 
Infokiri (edastatakse kontaktisikutele iga kuu)Juulikuu infokiri

Kasutusjuhendid

NimetusMaterjal
Visuaalne juhendhttps://3j3ags.axshare.com/#g=1&p=sissejuhatus
Õppevideod kutse- ja rakenduskõrgkoolide instantsi näitelÕppevideod kutse- ja kõrgkooli näitel
Õppevideod üldhariduskooli näitelÕppevideod üldhariduskooli näitel
Üldhariduskool juhend kodulehe adminile
Üldhariduskool juhend sisse loginud kasutajale
Kutse- ja rakenduskõrgkoolide juhend kodulehe adminile
Kutse- ja rakenduskõrgkoolide juhend sisse loginud kasutajale

Stiiliraamat (reeglid ja juhendid veebile sisu loomiseks) -

nt sisutekstide loomine veebilehele

Stiiliraamat

Lepingu näide ja kasutustingimused

NimetusFail
Leping haridusasutusele koos kasutustingimustega
Leping Vallavalitusele (kui soovib mitu hallatavat kooli liita ühe lepingu alla)
Kasutustingimused

Infot ja kasulikke linke

InfoksLingid
Veebilehtede analüüs 2019-2020Veebilehtede analüüs 2019-2020
Ärianalüüs veebilehtede platvormileÄrianalüüs
Veebilehele info lisamise hea tavahttps://foorum.hitsa.ee/viewtopic.php?f=42&t=255
WCAG 2.0 juurdepääsetavuse nõue

https://www.mkm.ee/et/wcag-20-rakendusjuhised

https://www.w3.org/Translations/WCAG20-et/

originaal: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

Värvi sobivus WCAG nõuetele: https://webaim.org/resources/contrastchecker/

https://accessibility.twn.ee/

Kättesaadava informatsiooni suunised

WCAG - Trinidad-Wiseman blogi

https://blog.twn.ee/et/kuidas-koik-juurdepaasetavusest-voidavad

WCAG 2.1 https://blog.twn.ee/et/Juurdep%C3%A4%C3%A4setavuse_uued_standardid

Üks tasuta pildipankhttps://pixabay.com/
Koolituste esitlused

Kooliveebid_slaidid_2018nov (1).pdf - Koolitus toimus 06.11.2018

Veebiplatvorm koolitus 06.03.19.pdf - Koolitus toimus 06.03.2019

Veebiplatvorm koolitus 23.05.pdf - Koolitus toimus 23.05.2019 (kutse- ja rakenduskõrgkoolide)

Veebiplatvorm koolitus 04.02.20.pdf - Koolitus üldiseks tutvustuseks

Veebilehe info Foorumishttps://foorum.hitsa.ee/viewforum.php?f=42

Kontakt platvormiga liitumiseks ja täiendava info saamiseks :

veebiplatvorm@hitsa.ee
  • No labels