Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Need terminid on vajalikud erialade kuvamiseks ja kategoriseerimiseks

Vt ka Avalehel valdkondade järjekorra muutmine (kui eriala tüüpi sakkidega lehed on loodud)

NB! Mobiilses vaates avalehel väljakuvatud valdkonna pildid tulenevad ajaliselt esimesena lisatud eriala pildist. Vt kuidas lisada eriala: Sakkidega sisulehe loomine - eriala näitel

September 2019 uuendusega on võimalik lisada ka valdkondade lisaväärtusi, mis kuvatakse esilehel üksteise all.


  • No labels