Projekti toetati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist


HITSA IT-teenuste kasutajaliideste (UI) ja –kogemuse (UX) analüüs 

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) pakub teenuseid: haridusasutusse sisseastumiseks (kodanikele SAIS, välismaalastele VVIS), õppetöö läbiviimiseks (tasemeõppe õppeinfosüsteem Tahvel, täienduskoolituseks õppeinfosüsteem Juhan) dokumendihalduseks (Eesti koolide dokumentide infosüsteem EKIS), plagiaadi tuvastustarkvara KRATT, digiõppe võimaldaja ning võimendajana (digitaalsete õppevarade repositoorium ja referatoorium e-Koolikott, eksamite infosüsteem EIS, õpikeskkond Moodle) ja muid toetavaid teenuseid (loengusalvestus Echo360, autentimine HarID, mt). Seni on teenuseid loodud peamiselt mõne konkreetse protsessi peakasutaja (nt vastuvõtutöötaja, õppeosakonna spetsialist) vaatest, mitte lõppkasutaja (õppija, õpetaja) vajadustest ja ootustest lähtudes. HITSA teenuse disainilahendused on enamasti arendatud koostöös välise arenduspartneriga konkreetse teenuse keskselt. Tulemused on ebaühtlase tasemega ega vasta tänapäevastele (kasutajaliideste) parimatele praktikatele. Ei ole olnud nõuet ühtsele visuaalile, puudunud on ühtlustatud stiilijuhis.

Projekti eesmärk: 

1) kirjeldada HITSA teenuste peamiste kasutajagruppide (õppurõpetaja/õppejõud, õppeosakonna (administratiiv)töötaja) kasutajateekond (user story map) haridusasutuses;

2) analüüsida HITSA teenuste kasutajaliideseid ja -kogemust (vastu kasutajagruppide vajadusi); 

3) koostada kasutajaliidese (UI) stiilijuhis koos rakendamise kavaga, et muuta HITSA teenused kasutajakesksemaks. Läbimõeldud disainiga rakendustes saavad kasutajad parema kasutajakogemuse ja kõrgema kvaliteediga teenuse;

4) luua ja testida kahe teenuse (e-Koolikott, EIS) prototüüp ja visuaal;


Projekti tulemid:


Projekti skoobis olevad teenused:

Teenuse nimiTutvustusToodang
Sisseastumise infosüsteem (SAIS)SAIS TEENUSKAARThttps://sais.ee/
Õppeinfosüsteem TahvelTAHVEL ehk ÕIS2 TEENUSKAARThttps://tahvel.edu.ee/
Täienduskoolituste infosüsteem Juhan JUHAN TEENUSEKAARThttps://koolitus.edu.ee/
E-koolikott *E-koolikott TEENUSKAARThttps://e-koolikott.ee/
Eksamite infosüsteem (EIS) *EIS-i teenuskaarthttps://eis.ekk.edu.ee/eis
Autentimislahendus HarIDHarID TEENUSKAARThttps://harid.ee/
HITSA MoodleMoodle TEENUSKAARThttps://moodle.hitsa.ee/
Eesti koolide infosüsteem (EKIS)EKIS TEENUSKAARThttps://ekis.ee/
Kraaditööde autorsuse tuvastamise tarkvara (KRATT) KRATT TEENUSKAARThttps://kratt.edu.ee/

*luuakse prototüüp


Info ja küsimused:

marju.seling@hitsa.ee


Stiiliraamat:

UI-kiti vaade

Lähetkood

Rakendus


Tutvustav video: 


Video failina:

UI/UX tulemi tutvustus.mp4

Prototüübi vaated:

Õpilase vaate prototüübid:

Desktop vaade

Mobiili vaade


Õpetaja vaate prototüübid:

Desktop vaade

Mobiili vaade


Analüüs failina:

IT-teenuste kasutajaliideste (UI) ja –kogemuse (UX) analüüs.pdf
  • No labels