Kasutajasegmentide kirjeldamisel olid aluseks projekti käigus läbi viidud individuaalintervjuud, mille raames intervjueeriti HITSA teenuste kasutajaid kõigist kolmest grupist - õppur, õpetaja ja õppeosakonna töötaja. Kuigi erinevate süsteemide raames eksisteerib veel paljusid erinevaid segmente, on alljärgnevalt kirjeldatud vaid need, kellega intervjuudel kokku puutusime.

Kasutajasegmentidesse on kokku koondatud HITSA teenustega kokku puutuvate kasutajate eesmärgid ja vajadused. Kuna intervjuudest tuli välja, et erineva kooliastme, kuid sama sihtrühma eesmärgid ja vajadused suuresti kattuvad, siis on need ka alljärgnevalt kirjeldatud ühe, mitte mitme eraldi segmendina.

Õppur

Gümnaasiumi/põhikooli lõpetaja

SihtrühmGümnaasiumi/põhikooli lõpetaja 
Eesmärgid

Leida endale sobiv eriala Eestis, sellele kandideerida ning võtta vastu otsus, kas läheb valitud eriala õppima. Õppimamineku korral alustada õpinguid.

Vajadused

Üldised vajadused

 • Oluline on lihtsus ja kiirus
 • Oluline on, et osa infost on ka mobiilis kättesaadav
 • Info peab olema asja-ja ajakohane
 • Oluline on, et süsteemidesse saab lihtsalt ja kaasaegselt sisse logida (Smart-ID, Mobiil-ID)
 • Oluline, et süsteem toetaks igapäevatööd 
 • Tahab süsteemi võimalusi maksimaalselt ära kasutada
 • Tahab, et infosüsteemides kasutatav sõnavara oleks lihtsasti arusaadav
 • Tahab, et ei peaks kasutama mitmeid erinevaid infosüsteeme
 • Tahab, et süsteem toetaks probleemide tekkimise korral nende lahendamist (selged veateated, KKK, kiiresti leitav kasutajatoe kontakt) 

Spetsiifilised vajadused

 • Tahab, et süsteemil oleksid tema kohta vajalikud andmed (dokumendid) ja teeks võimalikult palju tema eest automaatselt ära (õigete dokumentide eelvalik konkursile)
 • Oluline teada, millised on nõuded erialale sisseastumiseks
 • Soovib saada kohest tagasisidet kandideerimisel staatuse muudatuste kohta
 • Soovib saada ülevaadet, millised on tema katsete tulemused ning kas on sissesaajate nimekirjas
 • Tahab kinnitada või tagasi lükata oma õppimatulekut

Põhikooli/gümnaasiumi/kutsekooli/kõrgkooli õppur

SihtrühmPõhikooli/gümnaasiumi/kutsekooli/kõrgkooli õppur
Eesmärgid

Vastava taseme õppes edukalt sooritada igapäevast õppetööd, teha kodutöid ning igapäevaseid õppetööga seotud toimetusi

Vajadused

Üldised vajadused

 • Oluline on lihtsus ja kiirus
 • Oluline on, et osa infost on ka mobiilis kättesaadav
 • Info peab olema asja- ning ajakohane
 • Oluline on, et süsteemidesse saab lihtsalt ja kaasaegselt sisse logida (Smart-ID, Mobiil-ID)
 • Oluline, et süsteem toetaks igapäevatööd 
 • Tahab süsteemi võimalusi maksimaalselt ära kasutada
 • Tahab, et infosüsteemides kasutatav sõnavara oleks lihtsasti arusaadav
 • Tahab, et ei peaks kasutama mitmeid erinevaid infosüsteeme
 • Tahab, et süsteem toetaks probleemide tekkimise korral nende lahendamist (selged veateated, KKK, kiiresti leitav kasutajatoe kontakt)

Spetsiifilised vajadused

 • Soovib saada kohest teavitust, kui infosüsteemi lisandub temaga seotud informatsiooni (uus hinne, uus kodutöö, uus teavitus, avalduse staatuse muudatus, tunniplaani muudatus)
 • Soovib, et teavituses oleks konkreetselt kirjas juba kogu informatsioon (mitte umbmääraselt nt "tunniplaani on muudetud")
 • Oluline on omada ligipääsu nii tulevastele kui ka juba toimunud tunni- ja õppematerjalidele ning kodutöödele
 • Tahab saada erinevatele töödele (test/kodutöö/tunnitöö) kohest tagasisidet
 • Tahab saada ülevaadet oma õpitulemustest ja hinnetest
 • Tahab saada ülevaadet erinevate õppetööga seotud (esitatud) avaldustest
 • Tahab anda ainetele ja/või õpetajatele tagasisidet
 • Tahab välja valida, millistele ainetele ennast registreerida (v.a. põhikooli õppur)
 • Tahab saada ülevaadet oma kirjutiste plagiaadikontrolli tulemuste kohta (v.a. põhikooli õppur)

Õpetaja

Põhikooli/gümnaasiumi/kutsekooli/kõrgkooli õpetaja

Sihtrühm

Põhikooli/gümnaasiumi/kutsekooli/kõrgkooli õpetaja

Eesmärgid

Läbi viia igapäevast õppetööd, tunde ette valmistada, õppematerjale luua ning õppurite töid hinnata

Vajadused

Üldised vajadused

 • Oluline on lihtsus ja kiirus
 • Oluline on, et osa infost on ka mobiilis kättesaadav
 • Info peab olema asja- ning ajakohane
 • Oluline on, et süsteemidesse saab lihtsalt ja kaasaegselt sisse logida (Smart-ID, Mobiil-ID)
 • Oluline, et süsteem toetaks igapäevatööd 
 • Tahab süsteemi võimalusi maksimaalselt ära kasutada
 • Tahab, et infosüsteemides kasutatav sõnavara oleks lihtsasti arusaadav
 • Tahab, et ei peaks kasutama mitmeid erinevaid infosüsteeme
 • Tahab, et süsteem toetaks probleemide tekkimise korral nende lahendamist (selged veateated, KKK, kiiresti leitav kasutajatoe kontakt)
 • Tahab, et kasutajatugi oleks kättesaadav tööajal (9-17) 

Spetsiifilised vajadused

 • Oluline on õppuritega vajadusel kiiresti kontakti saada
 • Tahab, et saaks kasutada juba olemasolevaid ülesandeid tundide läbi viimiseks
 • Tahab, et süsteem saadaks uue info puhul õppuritele automaatselt teate (uus kodutöö, uus hinne)
 • Oluline, et saaks kontrollida õppurite tehtud tööd
 • Tahab hinnata õppurite esitatud töid
 • Tahab, et tööde kontrollimist saaks aja kokkuhoiu eesmärgil võimalikult palju automatiseerida
 • Tahab saada ülevaadet oma töökoormusest ning tunniplaanist
 • Tahab saada ülevaadet õpilaste õpitulemustest ja hinnetest
 • Oluline on omada ligipääsu tunni- ja õppematerjalidele ning õppurite esitatud kodutöödele
 • Tahab õppetööd ette valmistada
 • Tahab sisestada õppurite jooksvaid hindeid (tunnitöö, kodutöö, tunnikontrollid, kontrolltööd) ja lõpuhindeid
 • Soovib üles märkida tundidest/loengutest puudujaid
 • Tahab sisestada õppurite kalendrisse sündmuseid näiteks tunnikontroll/kontrolltöö
 • Tahab viia läbi kontrolltöid/tunnikontrolle 
 • Tahab sisestada/aktsepteerida õppuri eest puudumistõendit *rühmajuhataja erisus


Õppeosakonna töötaja

Täiendkoolituse koordinaator (Juhan)

SihtrühmTäiendkoolituse koordinaator 
Eesmärgid

Hallata koolitusi, sh nende lisamist ja toimumisaegasid ning tagada täiendkoolituse edukas toimumine

Vajadused

Üldised vajadused

 • Oluline on lihtsus ja kiirus
 • Oluline on, et osa infost on ka mobiilis kättesaadav
 • Info peab olema asja- ning ajakohane
 • Oluline on, et süsteemidesse saab lihtsalt ja kaasaegselt sisse logida (Smart-ID, Mobiil-ID)
 • Oluline, et süsteem toetaks igapäevatööd 
 • Tahab süsteemi võimalusi maksimaalselt ära kasutada
 • Tahab, et infosüsteemides kasutatav sõnavara oleks lihtsasti arusaadav
 • Tahab, et ei peaks kasutama mitmeid erinevaid infosüsteeme
 • Tahab, et süsteem toetaks probleemide tekkimise korral nende lahendamist (selged veateated, KKK, kiiresti leitav kasutajatoe kontakt)
 • Tahab, et kasutajatugi oleks kättesaadav tööajal (9-17) 

Spetsiifilised vajadused

 • Tahab sorteerida ja filtreerida erinevaid otsingutulemusi
 • Tahab, et iga kasutaja toimingu järgselt ei saadetaks kõigile automaatteateid (nt koolitajatele, kui on kursusel uus registreerimine või kui keegi tühistab oma osalemise)
 • Oluline on omada ligipääsu süsteemi lisatud koolituste infole 
 • Tahab saada ülevaadet koolitustele loodud toimumistest ning nendele registreerunud osalejatest 
 • Tahab saada ülevaadet tagasisideankeetidele laekunud vastustest
 • Tahab saada ülevaadet oma töötajate osalemisest ja tulemustest täienduskoolitustel 
 • Tahab saada ülevaadet toimunud koolituste statistikast 
 • Tahab täiendada registreerimisankeeti
 • Tahab tõsta osalejaid ühelt koolituse toimumiselt üle teisele
 • Tahab tühistada osalejate registreerimist
 • Tahab täiendada koolituse detailinfot

Tahvli administratiivtöötaja 

SihtrühmTahvli administratiivtöötaja
EesmärgidHallata igapäevase õppetööga seonduvat nt õpetajate koormuseid, tunniplaane, õppetoetuseid ja avaldusi
Vajadused

Üldised vajadused

 • Oluline on lihtsus ja kiirus
 • Oluline on, et osa infost on ka mobiilis kättesaadav
 • Info peab olema asja- ning ajakohane
 • Oluline on, et süsteemidesse saab lihtsalt ja kaasaegselt sisse logida (Smart-ID, Mobiil-ID)
 • Oluline, et süsteem toetaks igapäevatööd 
 • Tahab süsteemi võimalusi maksimaalselt ära kasutada
 • Tahab, et infosüsteemides kasutatav sõnavara oleks lihtsasti arusaadav
 • Tahab, et ei peaks kasutama mitmeid erinevaid infosüsteeme
 • Tahab, et süsteem toetaks probleemide tekkimise korral nende lahendamist (selged veateated, KKK, kiiresti leitav kasutajatoe kontakt)
 • Tahab, et kasutajatugi oleks kättesaadav tööajal (9-17) 

Spetsiifilised vajadused

 • Oluline on omada ülevaadet õpetajate koormustest, et saaks koormuste põhjal tunniplaane ette valmistada
 • Tahab saada sisendit õpilastele erinevate küsitluste loomiseks
 • Oluline on hallata õppetoetuste ja stipendiumite ankeetidele laekunud avaldusi, et nende põhjal administreerida käskkirju
 • Oluline on hallata loodud küsitlustele laekunud vastuseid, et nende põhjal järeldusi luua
 • Tahab saada ülevaadet lõpudokumentide väljastamise tarbeks vajalikust informatsioonist 
 • Tahab saada ülevaadet sisse astuvatest õppuritest, et neid õigetesse rühmadesse jagada
 • Tahab luua moodulite alla õpiväljundeid
 • Tahab väljastada lõpudokumente
 • Tahab viia läbi praktikakorraldust

EKISe toimetaja-juhiabi

SihtrühmEKISe toimetaja-juhiabi 
EesmärgidVastutada dokumendihalduse eest ning teostada erinevaid toiminguid lepingute ja dokumentidega
Vajadused

Üldised vajadused

 • Oluline on lihtsus ja kiirus
 • Oluline on, et osa infost on ka mobiilis kättesaadav
 • Info peab olema asja- ning ajakohane
 • Oluline on, et süsteemidesse saab lihtsalt ja kaasaegselt sisse logida (Smart-ID, Mobiil-ID)
 • Oluline, et süsteem toetaks igapäevatööd 
 • Tahab süsteemi võimalusi maksimaalselt ära kasutada
 • Tahab, et infosüsteemides kasutatav sõnavara oleks lihtsasti arusaadav
 • Tahab, et ei peaks kasutama mitmeid erinevaid infosüsteeme
 • Tahab, et süsteem toetaks probleemide tekkimise korral nende lahendamist (selged veateated, KKK, kiiresti leitav kasutajatoe kontakt)
 • Tahab, et kasutajatugi oleks kättesaadav tööajal (9-17)

Spetsiifilised vajadused

 • Soovib sorteerida ja filtreerida erinevaid otsingutulemusi
 • Soovib ise otsustada, kuidas süsteemi funktsionaalsuseid üles ehitada/arendada
 • Oluline on omada ligipääsu nii arhiveeritud kui ka asjakohastele dokumentidele
 • Tahab saada ülevaadet loodud kasutajagruppidest ning nende erinevatest õigustest
 • Tahab saada ülevaadet enda poolt teistele suunatud dokumentide staatustest
 • Tahab saada ülevaadet registreeritud, kooskõlastatud ja allkirjastatud dokumentidest ning lepingutest
 • Soovib dokumente omavahel siduda
 • Soovib luua uusi käskkirju
 • Oluline on vormistada otsuseid

SAISi vastuvõtu koordinaator/haldur

Sihtrühm

SAISi vastuvõtu koordinaator/haldur 

Eesmärgid

Hallata vastuvõtukonkursse, läbi viia õppurite kooli sisseastumist ja õpilaste vastuvõttu

Vajadused

Üldised vajadused

 • Oluline on lihtsus ja kiirus
 • Oluline on, et osa infost on ka mobiilis kättesaadav
 • Info peab olema asja- ning ajakohane
 • Oluline on, et süsteemidesse saab lihtsalt ja kaasaegselt sisse logida (Smart-ID, Mobiil-ID)
 • Oluline, et süsteem toetaks igapäevatööd 
 • Tahab süsteemi võimalusi maksimaalselt ära kasutada
 • Tahab, et infosüsteemides kasutatav sõnavara oleks lihtsasti arusaadav
 • Tahab, et ei peaks kasutama mitmeid erinevaid infosüsteeme
 • Tahab, et süsteem toetaks probleemide tekkimise korral nende lahendamist (selged veateated, KKK, kiiresti leitav kasutajatoe kontakt)
 • Tahab, et kasutajatugi oleks kättesaadav tööajal (9-17)

Spetsiifilised vajadused

 • Soovib sorteerida ja filtreerida erinevaid avaldusi
 • Oluline on, et infosüsteem võimaldaks õppuritele teateid jätta
 • Tahab saada ülevaadet sisseastumiskatsete tulemustest
 • Tahab saada ülevaadet õppurite poolt esitatud avaldustest
 • Tahab saada ülevaadet kandideerimise statistikast eriala lõikes läbi aastate
 • Oluline on omada ligipääsu erialade vastuvõtukonkurssidele, et neid muuta ja seadistada
 • Oluline on edastada kandideerijatele teateid
 • Tahab pingerea alusel märkida kooli vastuvõetavaid kandidaate
 • Tahab avalikustada sisseastumiskatsete tulemusi kandideerijatele
 • Oluline on eksportida õppimatulejate andmeid kooli infosüsteemi

 

 • No labels

1 Comment

 1. Vastu võetud HITSA poolt